fbpx

Work goes happy

Blogit

Mikä pitää henkilökuntaa ja johtoa hereillä öisin?

Tiedämme,  että  yritykset,  joiden  henkilöstö  palautuu  arjessa  toimivat  paremmin  myös  paineen  alla.   Johtajat  ja  henkilöstö  ovat  silloin  ketterämpiä  päätöksentekijöitä,  luovempia  ja  innovatiivisempia.   Palautuneena  ajattelu  on  kirkkaampaa  ja  on  helpompi  olla  myös  tietoinen  omista  ja  toisten   tunnereaktioista.  On  helpompi  vahvistaa  omia  rajoja  sekä  kasvattaa  itseymmärrystä.  Silloin  myös  nukkuu   yönsä  levollisemmin.

Olen  paljon  pohtinut  eri  organisaatioiden  kanssa  palautumiseen  ja  arjen  pelisääntöihin  liittyviä  käytäntöjä.   Yllättävän  usein  olen  törmännyt  ajatukseen  tai  uskomuksen,  etteivät  päivittäiseen  palautumiseen  liittyvät   arjen  tauot  ole  sallittuja  organisaatiossa.  Usein  kun  asiaa  avataan  yhdessä,  niin  huomataan,  että  tämä   uskomus  on  syntynyt  pikkuhiljaa  tiimin  tai  ihmisten  mielen  sisällä.  Ajatellaan  että  näytän  laiskalta,  jos  pidän   päivittäisen  tauon  ilman  tietokonetta  tai  jos  rohkenen  tehdä  muutaman  hengitysharjoituksen  tai   kävelylenkin  kesken  kovimman  kiireen.  Eräskin  esimies  sanoi  minulle,  ettei  hän  näytä  tehokkaalta,  jos  hän   pitää  taukoja  työpäivän  aikana.

Menestyjät  erottuvat,  siitä  että  organisaatiossa  luodaan  työkykyjohtamisen  kulttuuri.  Vastuullista   toimintakulttuuria  luodaan,  kun  pidetään  huolta  myös  organisaation  koko  henkilöstön  palautumisesta  ja   henkisestä  hyvinvoinnista.  Organisaatioiden  hyvinvointikulttuurissa  on  onneksi  pitkään  ollut  ”sallittuja”   erilaiset  tyhy-­‐päivät  ja  liikkumiseen  liittyvät  hyvinvointitoimet.  Ne  ovat  tärkeitä,  mutta  on  hyvä  muistaa   myös  ihmisen  kokonaisvaltaisuus.    Kysymys  voikin  olla,  että  miten  organisaatioihin  saadaan  syvempi   ymmärrys  kokonaisvaltaisiin  ja  prosessinomaisiin  hyvinvointihankkeisiin  ja  miten  huolehditaan  henkisestä   kunnosta.    Joidenkin  eläkevakuutusyhtiöiden  tutkimusten  mukaan  yli  33% työntekijöistä  kohtaa  henkisen   hyvinvoinnin  haasteita.  Toki  hyvinvoinnin  johtaminen  lähtee  jokaisesta  yksilöstä  ja  myös  vastuu  on  myös   jokaisella  itsellään.  Viitekehys  ja  lupa  toimia oman  hyvinvoinnin  eteen  lähtevät  kuitenkin  yrityksen   yhteisistä  meta-­‐arvoista  ja  johtoryhmän  luomista  malleista  sekä  niihin  sitoutumisesta.

Miten  teidän  yrityksessä  luodaan  vastuullista  toimintakulttuuria,  jossa  huomioidaan  kokonaisvaltaiset   hyvinvointihankkeet  ja  henkisen  työkunnon  rakentaminen?

Muutamia  ajatuksia  pohdittavaksi:

1)   Miten  työkykyjohtaminen  saadaan  nivoutumaan  organisaatiokulttuuriin  ja  näkymään  arjen  pienissä   valinnoissa  sekä  kahvihuonekeskusteluissa?

2)   Onko  henkilöstöllä  mahdollisuus  kehittää  henkistä  työkuntoa  mm.  keskittymiskykyä,   paineensietotaitoa  ja  palautumista  matalalla  kynnyksellä?

3)   Voidaanko  teillä  työhön  liittyvästä  jaksamisesta  puhua  avoimesti?

4)   Onko  henkilöstön  ääni  huomioitu  työhyvinvoinnin  kehittämisessä?

5)   Onko  työnorganisointi  ja  arkiset  vuorovaikutustilanteet  sekä  pelisäännöt  huomioitu  hyvinvoivan   työyhteisön  rakentamisessa?

Hyvinvointi  on  monen  tekijän  summa.  Tulevaisuuden  menestyvät  organisaatiot  luovat  vastuullista   organisaatiokulttuuria.

Käynnistettävät  kokonaisvaltaiset  hyvinvointihankkeet  antavat johdolla  ja   henkilöstölle  mahdollisuuden  nukkua  yönsä  rauhassa.

Parasta  itsellesi  ja  työyhteisön  menestykselle!

Oivaltamaan  Oy,

Jaana  Hautala, mentaalivalmentaja, NLP-­ kouluttaja, rentous- ja  firstbeat  asiantuntija

Tuon  rohkeutta,  innovatiivisuutta  ja  näkemystä  työkykyjohtamisen  kehittämiseen  ja  hyvinvointihankkeisiin.

Ydinosaamistani  on  mentaalivalmennus  –  itsensä    johtaminen  vaativassa  ja alati  muuttuvassa  ympäristössä

Kirjoittaja

,