fbpx

Work goes happy

Blogit

Merkityksen jäljillä

Mikä on se voima, joka saa meidät aamulla nousemaan ylös, ponnistelemaan vastoinkäymisten kohdatessa, poistumaan mukavuusalueelta ja ylittämään itsemme? Mistä syntyy kokemus elämän merkityksellisyydestä ja mielekkyydestä? Tämä pohdinta johtaa väistämättä arvojen jäljille.

Kun toteutamme tärkeänä pitämiämme asioita, voimme tuntea olevamme elossa – elämässä on mieltä ja merkitystä. Helppoa se ei aina ole, vaan välillä todella vaikeaa ja raskastakin. Mutta raskaat hetket jaksetaan paremmin, kun oma toiminta on yhteydessä siihen, mikä koetaan arvokkaaksi.

Työelämässä merkityksellisyyden kokemus on huomattava voimavara sekä yksittäisille työntekijöille että koko työyhteisölle. Kun oma tekeminen koetaan tärkeäksi ja merkitykselliseksi, työnteko on palkitsevampaa ja innostavampaa. Kun työyhteisön jäsenet jakavat yhteisen merkityksen ja arvot, on helpompaa puhaltaa yhteen hiileen. Mitä hyvää sinun työsi kautta tapahtuu? Mitä arvoja sinun organisaatiosi edustaa?

Joskus merkityksen kokemus on piilossa. Usein mielemme on terästäytynyt huomaamaan sen, mikä ei toimi ja mikä voisi olla paremmin. Tämä on tärkeää, jotta huomaamme epäkohtia ja voimme kehittyä. Joskus negatiiviset asiat syrjäyttävät hyvän, ja se täytyy löytää uudestaan. Silloin tarvitaan tietoista hyvien asioiden huomaamista; tarkkaavaisuuden kohdistamista sekä omiin että työkavereiden vahvuuksiin, organisaation voimavaroihin ja työssä tapahtuviin onnistumisiin.

Tämä ei tarkoita vaikeiden asioiden lakaisemista maton alle, vaan piilossa olevan hyvän havaitsemista. Voimme löytää merkityksellisyyttä, jota aikaisemmin pidimme itsestään selvänä tai vähäpätöisenä. Joku ammentaa voimaa muiden auttamiseen liittyvistä arvoista ja teoista, toinen haluaa kehittää itseään ja osaamistaan, kolmas käyttää luovuuttaan – eivätkä nämä sulje toisiaan pois.

Johtotehtävissä toimivat voivat kannustaa työntekijöitään pohtimaan työnsä merkitystä ja tuoda tätä merkitystä esille esimerkiksi muistuttamalla heitä siitä, että he tekevät tärkeää työtä. Työntekijöiden kuunteleminen ja innostaminen, osaamisen ja kehittymisen tukeminen sekä vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ovat keinoja edistää merkityksellisyyden ja mielekkyyden kokemusta sekä työn arvostusta.

Kun mietimme, mikä meitä liikuttaa ja mikä saa meidät tuntemaan, että olemme elossa, voimme päästä uudella tavalla kosketuksiin arvojemme kanssa. Näistä asioista on hyvä muistutella itseään aika ajoin, koska joskus juuri kaikkein tärkein on se, mikä unohtuu.

Jasmin Kurkaa-Kivelä, psykologi ja valmentaja, Lifted

Kirjoittaja

Jasmin Kurkaa-Kivelä, Psykologi ja valmentaja, Lifted