fbpx

Work goes happy

Blogit

Merkityksellistä työtä tekevä työntekijä on avain yrityksen menestykseen

Työn luonne ja sisältö lähes kaikissa kehittyneissä maissa on muuttunut neljännesvuosisadan ajan. Muutosta on vauhdittanut taloustilanteen muutokset, kiihtynyt teknologian kehitys ja kansainvälisen kaupankäynnin avautuminen monilla markkinoilla. Suomikaan ei ole voinut välttyä työn muutoksen vaikutuksista ja hyvä näin.

Vaikka nykyisen taloudellisen kurimuksen ja vaikean työllisyyden aikakaudella on vaikea nähdä mitään positiivista kehitystä suomalaisessa työssä, niin kuitenkin positiivisia asioita on tapahtunut työntekijän näkökulmasta. Kun katsotaan tilastoja viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin suomalaiset työntekijät kokevat, että he pystyvät vaikuttamaan työkuvaansa enemmän sekä kehittämään omaa työtään aikaisempaa paremmin. Yllättävää on, että vaikka työelämän epävarmuus on lisääntynyt, niin samalla on onnistuttu lisäämään työntekijöiden mahdollisuuksia kehittää työtänsä ja työkuvaansa.

Kehityssuunta, jossa työntekijällä on enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä, tarjoavat yritykselle kilpailuetua, sillä motivoituneet työntekijät ovat tuottavuuden perusedellytys. Suomalaisen Työn Liitto on omassa tutkimushankkeessa päätynyt puhumaan merkityksellisestä ja arvokkaasta työstä. Tällä tarkoitamme, että työn tulee olla tuottoisaa, sen tulee luoda kestävää eli pitkän aikavälin arvoa sekä jaettua arvoa kaikille sidosryhmille. Tällaiset työpaikat aktivoivat kasvua, motivoivat ja sitouttavat työntekijöitä uuden oppimiseen. Lisäksi ne ovat kestävän ja menestyvän liiketoiminnan perusta ja ennen kaikkea ne edustavat uuden sukupolven arvoja.

Viime vuoden loppupuolella tekemässämme laadullisessa tutkimuksessa Kuinka ihmiskeskeisyys tuo tulosta? Oppeja suuryritysten tavoista, tunnistimme monien suuryritysten organisaatiokulttuurin olevan muutoksessa pois tuotanto- ja prosessikeskeisyydestä kohti ihmiskeskeisempää ja asiakaslähtöisempää kulttuuria. Osana tätä ihmislähtöistä työkulttuurin johtamista tulisi luoda puitteet, jonka avulla pystytään sitouttamaan ja motivoimaan työntekijöitä.

Löydöstemme perusteella – ei sinällään yllättävää – perusasioiden kuten rahallisen kannustimen, työn jatkuvuuden ja työhyvinvoinnin tulee olla kunnossa. Tämän lisäksi uudemmat motivointikeinot ovat nousussa, kuten avoin viestintä, työssä oppiminen, itseohjautuvuus ja työntekijöiden ja -yhteisöjen kuunteleminen. Tämän lisäksi, jos yritys pystyy tarjoamaan mielenkiintoisia työtehtäviä ja näyttäytymään edelläkävijänä omalla alallaan, työntekijän motivointi ja sitouttaminen onnistuu paremmin.

Motivoitunut työntekijä on tärkein voimavara yritykselle, koska hän lisää yrityksen tuottavuutta enemmän kuin ei-motivoitunut työntekijä. Pidemmälle vietynä motivoitunut työntekijä mahdollistaa sen, että yritys pystyy tekemään enemmän investointeja toimintaansa ja palkkaamaan lisää työvoimaa, mikä heijastuu koko yhteiskunnan hyvinvointiin. Ei siis ole ihme, että yhdysvaltalainen taloustieteilijä ja entinen valtiovarainministeri Larry Summers on todennut: ”Tulevaisuuden taloudellinen haaste ei ole se, että tuotetaan tarpeeksi, vaan että pystytään tuottamaan hyviä työpaikkoja.”

Jos olet kiinnostunut kuulemaan enemmän siitä, miten yritysten tuottavuus ja työntekijöiden motivointi luo parempaa tulosta, vieraile Suomalaisen Työn Liiton Merkityksellinen ja arvokas työteemasivulla ja tule tapaamaan meitä Work goes happy -tilaisuuden standillemme ja keskustelutilaisuuteemme sekä kuulemaan Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausalan puheenvuoro: Suomi tarvitsee merkityksellistä työtä – Miten ihmiskeskeisyydellä tulosta. Tavataan 15.3.2015 Wanhassa Satamassa!

Kirjoittaja

,