fbpx

Work goes happy

Blogit

Me-henki luo menestystä

Kuntasektori on keskellä merkittäviä rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia. Purjehdimme palvelutarpeiden kasvun ja taloudellisten mahdollisuuksien ristiaallokossa. Paineet työyhteisöissä kasvavat ja onnistuminen edellyttää rautaista ammattitaitoa, mutta myös vahvaa me-henkeä, yhteistä suuntaa ja tahtoa.

Muutostarpeet kasvavat ja se vaikuttaa kuntien henkilöstön työhön ja työolosuhteisiin. Työhyvinvoinnille asettavat suuria haasteita kuntien tai niiden osien yhdistämiset, kuntien sisäiset organisointimuutokset sekä kilpailun ja vertailun lisääntyminen yksityisen sektorin kanssa. Myös eläköityminen lisää kuntien vaatimuksia pärjätä kilpailussa uudesta henkilöstöstä.

Työhyvinvointi on merkittävä asia kun puhutaan kuntien selviytymisestä. Menestyminen edellyttää parhaan tutkimustiedon käyttöä ja soveltamista kuntien johtamiseen. On satsattava työssä jaksamiseen, osaamisen kehittämiseen, työajan hallintaan ja työturvallisuuden tukemiseen.

Työhyvinvoinnista huolehtiminen edellyttää erityisesti johtamisen, esimiestyön sekä henkilöstön työyhteisötaitojen kehittämistä. Yhteisöllisyys ja me-henkisyys muodostavat pohjan niin yhteisöjen kuin yksilöidenkin menestykseen ja hyvinvointiin. Työpaikalla tämä sosiaalinen pääoma ilmenee ryhmään kuulumisen tunteena, yhteisinä arvoina, muutoskyvykkyytenä, vastavuoroisuutena ja koko henkilöstön toimintana yhteiseksi hyväksi.

Tällainen työyhteisö tukee henkilöstön pysymistä terveempänä ja kykyä sietää epävarmuutta. Nämä tekijät tukevat myös työn tuottavuuden ja uusien työmenetelmien kehittämistä. Kun huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista, pystymme vastaamaan kansalaisten peruspalvelujen tarpeeseen ja selviämme eteen tulevista isoistakin haasteista.

Pormestari Timo P. Nieminen, Tampereen kaupunki

Kirjoittaja

,