fbpx

Work goes happy

Blogit

Maailman ihanin työpaikka on perheystävällinen

Väestöliitto pyysi Lastensuojelun Keskusliittoa mukaan pilottikumppaniksi uuteen Perheystävällinen työpaikka -ohjelmaan jo vuoden 2015 lopulla. Lähdimme mukaan varovaisen innostuneesti. Aika nopeasti tempauduimme mukaan kehittämisen pyörteisiin.

Meillä on vahva tahto tehdä Lastensuojelun Keskusliitosta maailman ihanin työpaikka työntekijöillemme. Olemme yhdessä henkilöstömme kanssa tehneet työyhteisön kehittämistyötä ja määritelleet, millaisia ominaisuuksia maailman ihanimmalla työpaikalla mielestämme on. Kuukausittain ideoimme, millaisilla toimilla voimme näitä ominaisuuksia toteuttaa. Maailman ihanin työpaikka -projekti ja Perheystävällinen työpaikka -ohjelma ovat kietoutuneet matkan varrella yhteen ja ruokkineet toinen toisiaan.

Yhteisenä tavoitteena niillä on henkilöstön työhyvinvoinnin, motivaation ja sitoutumisen lisääminen. Työntekijät viihtyvät ja sitoutuvat työpaikassa, jossa työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen onnistuu helposti. Sitoutunut työntekijä osallistuu, innostuu ja antaa paljon työlleen ja työyhteisölleen. Meille tärkeää on myös se, että työntekijämme jaksavat antaa itsestään paljon vielä kotonakin.

Keskusliitossa perheystävällisyys on ollut arvo jo pitkään. Mutta peiliin on hyvä katsoa: asioiden tietoinen tarkastelu auttoi huomaamaan niitä kohtia, joissa voisi toimia toisin, vieläkin perheystävällisemmin. Vanhojen käytäntöjen vangiksi on helppo jäädä. Toistaa jotain vuodesta toiseen, miettimättä sitä, mihin käytännöt kulloinkin perustuvat. Aika muuttuu ja työntekijät vaihtuvat, ja käytäntöjäkin on tärkeää tarkistaa aikaa ja tarpeita vastaaviksi.

Väestöliiton ohjelma tarjosi meille uudenlaisen näkökulman perheystävällisyyteen sekä laajemmin työhyvinvointiin. Ohjelma tarkastelee perheystävällisyyttä monelta kulmalta. Meillä esimerkiksi uhkina perheystävällisyydelle nousivat esiin varahenkilöiden puute ja yksin tekemisen perinne, jotka ohuessa organisaatiossa voivat kuormittaa yllättävän poissaolon sattuessa. Myös ohjeistusta täsmentämällä, säännösten perheystävällisillä tulkinnoilla ja yhdenmukaistamalla esimiestyötä olemme päässeet lähemmäs maailman ihaninta työpaikkaa.

Meille esimiehille ohjelma oli tehokas herätys. Esiin nousi, että vaikka asennetasolla asiat olivat jo kunnossa, saatamme käytännön tasolla tehdä perheystävällisyyttä heikentäviä ratkaisuja. Työstään motivoituneen henkilöstön johtamisessa on myös huomioitava kaksoisviestinnän riski. Tärkeitä ja kiinnostavia töitä on paljon, ja saatamme pyytää (tai sallia) joskus liikaa, vaikka emme halua saldoja kertyvän jaksamisen kustannuksella.

Peiliin katsominen oli vasta ensimmäinen askel. Vuoden sisällä olemme ottaneet lisää harppauksia. Väestöliitto on kulkenut rinnallamme ja seurannut ja arvioinut kehittämistoimiamme. Tänään olemme vastaanottaneet Väestöliitolta ensimmäisten joukossa Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen. Se kertoo, että olemme oikealla tiellä, joskaan emme suinkaan vielä maalissa.

Toimintakulttuurin kehittäminen vie aikaa, ja vähintään yhtä paljon töitä vaatii se, että perheystävälliset toimintakäytännöt juurtuvat oikeasti arkeen. Tämä vaatii jatkuvaa dialogia työyhteisössä, perhetilanteiden huomioimista arjessa ja ennen kaikkea sen muistamista, että on olemassa monenlaisia perheitä ja monenlaisia perhetilanteita. Perheystävällisten käytäntöjen tulee koskea samalla tavalla kaikkia työntekijöitä, ei ainoastaan pikkulasten vanhempia. Työntekijällä on oltava turvallinen olo siitä, että hän pystyy hoitamaan arkensa silloinkin, kun siihen sisältyy iäkkäästä vanhemmasta huolehtimista, sairastuneen perheenjäsenen hoitamista tai hoitopaikkaan kiirehtimistä.

Vain siten voimme todella olla maailman ihanin työpaikka.

Hanna Heinonen, toiminnanjohtaja, Lastensuojelun Keskusliitto

Hanna on toiminut Lastensuojelun Keskusliiton toiminnanjohtajana kohta kolme vuotta ja toimii Lapsen Maailma -lehden päätoimittajana. Hän on onnellinen aikuisista lapsistaan sekä ensimmäisestä lapsenlapsestaan.

Juuli Hurskainen, viestintäpäällikkö, Lastensuojelun Keskusliitto

Juuli toimii keskusliitossa viestintäpäällikkönä. Hän on vastannut Perheystävällinen työpaikka -ohjelman toteutuksesta keskusliitossa ja kokee kolmen lapsen äitinä omakohtaista motivaatiota ruuhkavuosien haasteiden ratkomiseen.

Lisätietoa perheystävällinen työpaikka -ohjelmasta

www.perheystavallinentyopaikka.fi

Kirjoittaja

,