fbpx

Work goes happy

Blogit

Lisää aktiivisuutta jokaiseen päivään

Työtehtävät painottuvat yhä vahvemmin paikallaan olemiseen ja istumiseen. Se on iso haaste kehollemme, joka tarvitsee liikettä enemmän kuin nykyiset liikuntasuositukset suosittelevat. Ihmisen kehoa ei ole rakennettu paikallaan olemiseen, se rasittuu ja lopulta sairastuu pitkistä paikallaan olon jaksoista. Lyhyetkin taukohetket nostavat aineenvaihduntaa ja huoltavat niin kehoa kuin mieltä. Toimistotyön kulttuurin tuleekin muuttua ihmisen kehoa kuuntelevaksi, erilaisia työskentelytiloja, työasentoja sekä työtapoja sallivaksi, ja niihin kannustavaksi.

Ongelmaan ei ole olemassa yhtä ratkaisua, jonka avulla kaikki toimistotyöläiset pääsisivät eroon TULE-peräisistä vaivoistaan ja vaivoihin liittyvät sairauspoissaolot saataisiin laskuun. Ongelma vaatii ratkaisuksi laajemman kulttuurillisen muutoksen työpaikoilla. Se vaatii aktiivista panostusta työtapojen muuttamiseen niin työnantajalta kuin työntekijöiltä.

Liikkuvat työpisteet ja aktiiviset työtavat

Työnteon kulttuurin tulee muuttua liikkuvammaksi. Tämä taas vaatii oleellisen muutoksen perinteisen toimistotyön järjestämiseen ja kalustamiseen. Irtautuminen omista henkilökohtaisista työpisteistä erilaisia työtehtäviä tukeviin työtiloihin, liikkuviin ja aktiivisiin työtapoihin, tukee työntekijöiden fyysistä hyvinvointia.

Viime aikoina on käyty kovaa keskustelua istumisen vähentämisestä ja seisomatyöpisteiden leviämisestä työpaikoille. Valitettavasti pelkkä seisoma-asentoon vaihtaminen ei anna vastausta stabiilin paikallaan olon tuomiin vaivoihin. Ratkaisu löytyy työn aktiivisesta tauottamisesta ja työasentojen vaihtelusta, erilaisin keinoin.

Tarjoamalla työntekijöille erilaisia aktivoivia työskentelytiloja, taukoliikuntatiloja, työpisteitä ja välineitä, sekä tauottamalla työpäivää aktiivisilla taukoliikuntatreeneillä saadaan aikaan vaikuttavammat tulokset ja päivittäin energisemmät työntekijät. Poistamalla palaveritiloista tuolit ja tarjoamalla tilalle erilaisia aktivoivia välineitä (tasapainolaudat yms.), palaverit muuttuvat dynaamisemmiksi ja ihmiset energisemmiksi aivojen saadessa aktiivista virikettä, jolloin myös palaveriin osallistumisen ja asiaan keskittymisen aste kasvaa.

Tämä ei tarkoita että kaikkien tulisi muuttua supertreenaajiksi, vaan yksinkertaisimmillaan sitä että tehdään aktiivisia valintoja päivän aikana ja keksitään uusia tapoja tehdä perinteistä istumatyötä hyödyntämällä esimerkiksi uutta teknologiaa.

Tosiasia on että tunti kovatehoista liikuntaa työpäivän jälkeen ei riitä poistamaan pitkäkestoisen paikallaan olon negatiivisia vaikutuksia keholle. Siksi tarvitaan työkulttuurin muuttamista liikkuvammaksi.

e-Health liikuttaa työaikana ja vapaa-ajalla

e-Health syntyi tunnistetun ongelman kehitystyön tuloksena Sportyplanner-verkkopalvelun sivutuotteeksi. Tunnistimme kasvavan aikapommin joka tikittää kaikissa istumatyötä tekevissä yrityksissä. Tavoitteemme on löytää toimivat, konkreettiset ja helposti käyttöön otettavat ratkaisut aktivoimaan pitkäkestoista istuma-aikaa, ratkaisut, joiden avulla ihmiset saadaan motivoitua liikkumaan enemmän, sekä voimaan paremmin kokonaisvaltaisesti, niin työssä kuin vapaa-ajalla.

Digitaalinen, matalankynnyksen ennaltaehkäisevä liikunta- ja ravintopalvelu e-Health ohjaa käyttäjää kohti aktiivisempaa ja terveellisempää arkea. E-Health on vastuunottoa omasta hyvinvoinnista pieninä annoksina kerrallaan.

​e-Health sisältää koti- ja kuntosalitreeniohjelmia, sekä Breeik-taukotreenejä, joiden avulla opitaan kannattelemaan kehoa oikein, korjaamaan asentovirheitä sekä ennaltaehkäisemään tuki- ja liikuntaelinongelmia. Tauottamalla työpäivää aktiivisilla taukotreeneillä työpäiviin tulee rutkasti lisää energiaa ja työteho paranee. Kaikki e-Health-treenit ovat liikunnan ammattilaisten suunnittelemia ja ohjaamia. Jokainen liike opastetaan videolla, lähes kädestä pitäen. Treenit on helppo tehdä omatoimisesti tai yhdessä työkavereiden kanssa. Lisäksi e-Health sisältää monipuoliset ja herkulliset ruokavalio-ohjeet. E-Health toimii Sportyplanner-alustalla.

Lue lisää www.e-health.fi

Kirjoittaja

,