fbpx

Work goes happy

Blogit

Liikkumisresepti – mikä se on ja mitä minä siitä hyötyisin?

Kuulen ainaista puhetta ja joka tuutista tulee tietoa, miten me suomalaiset olemme jämähtäneet paikalleen ja yhä useammalla suuri osa päivästä kuluu istuen. Tunnetko myös piston rinnassa, miten saada itsensä liikkeelle ja aikakaan ei tahdo riittää. Järki sanoo, että olisi hyväksi liikkua, jotta pysyisi terveenä ja toimintakykyisenä. Mutta kun mikään liikkumismuoto ei oikein kiinnosta, eikä tiedä mistä aloittaa.

Se on totta – liikunta on lääke, jolla voidaan merkittävästi vähentää terveysriskejä. Pitäisikö pyytää lääkäriltä liikkumisresepti? Menisinkö sen kanssa apteekkiin ja saisinko purkin lääkettä liikkumattomuuteen. Olisiko se motivaatiopilleri ja ohjeessa paikkakuntamme liikuntakalenteri, josta katsoisin itselleni sopivan liikuntaryhmän kuten kuntosalistarttiryhmä tai liikunnallinen painonhallintaryhmä. Hyvältä kuulostaa, mutta tapahtuisiko se näin helposti – epäilen.

Odotusaulassa lehtiä selatessa käteeni sattuu liikuntaneuvontalehtinen, jossa kerrotaan liikkumisreseptistä ja liikuntaneuvonnasta. Siinä kerrotaan, että liikkumisreseptin voi kirjoittaa lääkäri tai hoitohenkilökuntaan kuuluva. Liikunta otetaan vastaanottokäynnillä puheeksi ja arvioidaan yhdessä asiakkaan tarpeet liikuntaneuvonnalle ja laaditaan suunnitelma.  Liikkumisresepti saattaa suositella aivan tavallista arkista liikkumista. Se voi myös olla ohjattua liikuntaa, joka on suunnattu aloittelijoille. Suunnitelmaan voi kuulua esimerkiksi portaissa kävelemistä tai työmatkapyöräilyä. Suunnitelmassa sovitaan, lähdenkö omatoimisesti liikkumaan tai varaanko ajan liikuntaneuvontaan tarkemman suunnitelman laatimiseksi. Tämähän kuulostaa oikealta tavalta toimia. Ei suoria ohjeita, vaan minun tarpeeni tulevat kuulluksi ja tarvittaessa saan henkilökohtaista ohjausta.

Liikuntaneuvonnassa on tavoitteena, että asiakas motivoituu liikkumaan itselleen mieluisalla tavalla, omaa terveyttään ja hyvinvointiaan edistäen. Liikuntaneuvojina voivat toimia sekä liikunnan että terveydenhuollon ammattilaiset. Liikuntaneuvonta sisältää tarvittaessa useampia tapaamisia ja/tai yhteydenottoja ammattilaisen ja asiakkaan kesken. Liikuntaneuvonnassa autetaan tunnistamaan omat vahvuudet ja mahdollisuudet sekä asettamaan realistiset tavoitteet liikunnan lisäämiseksi. Lisäksi tehdään konkreettinen liikkumis- ja motivoimissuunnitelma. Seurantakorttiin kirjataan, miten liikunta toteutuu ja sen pohjalta käydään keskustelua seurantatapaamisilla. Tämä voisi jo auttaa. Saisin yksilöllisiä ohjeita, oman suunnitelman ja mahdollisesti minut ohjattaisiin kädestä pitäen kokeilemaan eri liikuntalajeja. Kaiken ei tarvitse tapahtua hetkessä, vaan saan aikaa tunnustella, mikä tuntuu hyvältä ja mikä sopii minulle eli pienin askelin kohti liikunnallisempaa elämäntapaa.

Ohjelehtisen lopussa vielä todetaan, että liikkumisreseptin käytön on tutkimuksissa todettu lisäävän asiakkaiden liikkumista. Liikunta on lääkehoitoon verrattavaa eli se esim. laskee verensokeri- ja verenpainearvoja. Lisäksi liikunta tuottaa paljon muitakin hyötyjä. Tähän mahdollisuuteen kannattaa tarttua ja kysyä oman kunnan terveydenhuollon ammattilaisilta, onko mahdollista saada liikkumisresepti ja siihen liittyvää liikuntaneuvontaa.

Sirpa Hyyrönmäki, TtM, terveydenhoitaja
ODL Liikuntaklinikka

Kirjoittaja

,