fbpx

Work goes happy

Blogit

Laajenna näkökulmaa – rakastu erilaisuuteen!

Yrityksissä tarvitaan erilaisia ihmisiä; erilaisuus on toden totta rikkaus, joka voi hyvinkin näkyä myös plussana yrityksen tuloksessa. Erilaisuudesta puhuttaessa ei kuitenkaan kannattaisi liiaksi tuijottaa “pelkkään” sukupuoleen, ikäryhmään, uskontoon, ihonväriin tai vaikkapa seksuaaliseen suuntautumiseen – monimuotoisuutta peliin pukkaavat myös erilaiset kokemusmaailmat, yhteiskunnalliset näkemykset – toisistaan poikkeavista persoonallisuuksista puhumattakaan.

Erilaiset ihmiset hahmottavat maailmaa ja asioita omien “silmälasiensa” läpi. Voidaankin sanoa näkökulmien rikkauden olevan yksi yrityksen isoimmista voimavaroista.

Erilaisten tyyppien kanssa kommunikoidessa ihmiset joutuvat nostamaan tasoaan tullakseen ymmärretyksi.Samanmielisten porukassa piilee laiskistumisen vaara, kun homman ytimen uskoo tajuavansa jo pelkästä kanssaihmisen kulmakarvojen asennosta.

Erilaisten ihmisten yhteistyö tuo eittämättä mukanaan myös konflikteja. Ristiriitaisia kohtaamisia ei kuitenkaan kannata pelätä vaan ne voi ottaa mahdollisuuksina. Kun monenlaiset työntekijät tekevät yhteisen tavoitteen eteen hommia isolla intohimolla ja itsensä likoon laittaen, ovat he myös haavoittuvaisia. Siksi armollinen suhtautuminen nousee tärkeäksi teemaksi erilaisuutta johdettaessa.

Armotonta menoa!

Nykymaailman hektinen “digisälä” uuvuttaa, ruokkii riittämättömyyden tunnetta  ja muuttaa ihmisten kommunikaatiota jyrkemmäksi ja virheorientoituneemmaksi. Sosiaalinen media saa aikaan julkisia häpeäpaaluja, joihin populaa naulataan pienilläkin perusteilla. Vastapainoksi sosiaalisen median vauhkollekin tylytykselle tarvitaan myötätuntoa ja armollisuutta.

Erilaisten ihmisten näkeminen kokonaisuuksina vahvuuksineen ja heikkouksineen vaatii nöyryyttä ja aitoa erilaisuuksien hyväksymistä. Aidot, autenttiset kohtaamiset ja oikean elämän rosot luovat tervettä vastapainoa some-maailman itsebrändäykselle ja muoviselle sliippaamiselle. Eletään ihmiseltä ihmiselle.

Ihmisten erilaisuuden ymmärtäminen on johtajuudelle haaste – mutta ennen kaikkea mahdollisuus. Monimuotoisissa työyhteisöissä tarvitaankin johtajia, jotka aidosti kykenevät ymmärtämään erilaisuutta – ja tähän ei tosiaankaan riitä se, että kerran vuodessa marssii näyttävästi Pride-kulkueessa. Pelkkä korkea koulutus ei takaa johtajienkaan sielunsivistystä tai automaatisesti anna laaja-alaista katsontakantaa – nöyryydestä puhumattakaan. Hyvään johtajuuteen kasvaa erilaisia ihmisiä kohtaamalla ja tietoisuustaitojaankin kehittämällä – ei pelkkiä numeroita tuijottamalla. Kehittämällä vahvuuksia päästään perille paremmin kuin keskittymällä heikkouksiin.

Hyveiden viitoittamana huikeisiin tuloksiin!

Erilaisia ihmisiä Ruohonjuuressa yhdistävät yhteiset arvot. Ne ovat käytännön työtäkin selkeästi viitoittava vahva pohja, jolta on hyvä ponnistaa. Vaikka ihmiset tulevat arvoihin eri kulmista ja ovat keskenään hyvinkin erilaisia, ovat arvot se liima, joka luo työlle yhteisen tarkoituksen. Työn merkityksellisyyden ymmärtäminen ja kokonaiskuvan hahmottaminen auttavat painamaan yhdessä ponnistellen vaikka läpi harmaan kiven! Kun kaikki tietävät mitä kohti kuljetaan, on yhdessä helpompaa löytää perille.

Antiikin hyveet ohjaavat ruohonjuurelaisten jokapäiväistä työtä. Viisaus, urhoollisuus, inhimillisyys, oikeudenmukaisuus, kohtuullisuus ja kiitollisuus ovat hyveitä, joiden näkövinkkelistä maailmaan vilkuillaan. Oleellista on etteivät hyveet jää sanahelinäksi vaan ne realisoituvat työn touhussa – ihan jokainen päivä.

Raha mielletään välineeksi, jonka avulla hyveitä toteutetaan. Hyve on hyvä, jos se on hyväksi itselle ja muille – ja myös ympäristölle. Hyveiden toteuttaminen parantaa työtyytyväisyyttä ja on hyväksi mielenterveydelle.

Yrityksen vahvat arvot tuovat tyyneyttä ja mielenrauhaa alati muuttuvan maailman melskeessä. Ne auttavat myös johtajaa luomaan turvallista ilmapiiriä kiivaidenkin muutosten tiimellyksessä.

Ruohonjuuren toimitusjohtaja Arto Ranta-aho ja markkinointipäällikkö Johanna Koskinen

Kirjoittaja

Arto Ranta-aho, Ruohonjuuren toimitusjohtaja