fbpx

Work goes happy

Blogit

Kohti merkityksellistä ja ihmiskeskeistä työtä

Monissa yrityksissä on menossa kulttuurinmuutos ihmis- ja asiakaskeskeisempään suuntaan, pois tuotanto- ja prosessikeskeisyydestä. Muutos voidaan nähdä toisaalta tuottavuuden edellytyksenä, toisaalta taas kilpailuetuna. Ennen kaikkea tämä ihmiskeskeinen lähestymistapa tarkoittaa organisaatiokulttuurin muutosta ja keskittymistä strategisen johtamisen sijaan kulttuurin johtamiseen.

Nykyisessä työelämässä työntekijöiltä ja työnantajilta vaaditaan paljon. Työntekijän pitäisi kokea oma työnsä merkitykselliseksi. Hänen täytyisi pystyä olemaan itseohjautuva ja hoitaa itsenäisesti työtehtävänsä sekä osallistua työkulttuurin ja oman työnsä kehittämiseen. Monien työelämätutkijoiden mukaan juuri näillä eväillä tuottavuus ja työtyytyväisyys saadaan nousuun. Sivutuotteena syntyvä ahkeruuskin varmasti lisääntyisi. Työnantajien ja työnjohdon tehtäväksi jää tässä mallissa tarkoituksen ja suunnan antaminen, eli mihin työntekijä keskittää tarmonsa ja ahkeruutensa.

Tulevaisuuden hyvät työpaikat ovat merkityksellisiä ja arvokkaita. Toisin sanoen, työn tulee olla tuottoisaa ja sen tulee luoda kestävää eli pitkän aikavälin arvoa sekä jaettua arvoa kaikille sidosryhmille. Tällaiset työpaikat aktivoivat kasvua, motivoivat ja sitouttavat työntekijöitä uuden oppimiseen. Lisäksi ne ovat kestävän ja menestyvän liiketoiminnan perusta ja edustavat uuden sukupolven arvoja.

Lainatakseni yhdysvaltalaisen taloustieteilijän ja entisen valtiovarainministerin Larry Summersin sanoja: ”Tulevaisuuden taloudellinen haaste ei ole se, että tuotetaan tarpeeksi, vaan että pystytään tuottamaan hyviä työpaikkoja.”

Merkityksellinen ja arvokas työ tulisi nostaa suomalaisen työelämän kehittämisen keskiöön, sillä tulevaisuuden työ rakentuu entistä voimakkaammin ihmiskeskeisistä arvoista ja toiminnasta. Ohjatkaamme siis kulttuurinmuutosta näiden tärkeinä pitämiemme arvojen suuntaan.

 

Jokke Eljala, tutkimuspäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto

 

Kirjoittaja

,