fbpx

Work goes happy

Blogit

Kilpailukykyä työhyvinvoinnilla – suunnitelmasta tehokkaaseen toteutukseen

Työhyvinvoinnilla on kasvava merkitys siihen, kuinka yritys pystyy palvelemaan asiakkaitaan – ja se näkyy koko yrityksen tuloksellisuudessa. Vaikka henkilöstökulut ovat yritysten suurimpia kulueriä vain noin joka kolmas yritys johtaa työhyvinvointia systemaattisesti. Panostaminen työhyvinvointiin parantaa tuloksellisuutta, joten sen tulee kuulua yrityksen ylimmän johdon agendalle ja tavoitteisiin.

Useissa yrityksissä tehdään kyllä paljon toimenpiteitä työhyvinvoinnin alueella, mutta ne koetaan irrallisiksi aktiviteeteiksi sekä ylimmän johdon että työntekijöiden silmissä.  Syynä on usein kokonaisvaltaisen suunnitelman puuttuminen ja siitä johtuen sisäisen viestinnän tehottomuus. Strategisen Työhyvinvoinnin Tila 2012 -tutkimuksen mukaan vain 38%:ssa yrityksistä oli tehty kirjallinen työhyvinvointia edistävän toiminnan suunnitelma.

Tuloksellinen Työhyvinvoinnin johtaminen yrityksissä vaatii sekä karttaa että kompassia. Liikkeelle lähdetään lähtötilanteen, kokonaisvaltaisen suunnitelman, tavoitetason ja mittariston määrittämisestä. Toimenpiteistä ja painopisteistä pystytään tehokkaasti viestimään organisaatiossa kun työntekijät ymmärtävät suunnitelman taustalla olevan kokonaisuuden. Työhyvinvointisuunnitelmaan sisältyvän tavoitteiden määrittelyn avulla onnistutaan usein myös paremmin valitsemaan optimaaliset palveluntarjoajat toimenpiteisiin.

Yrityksen ulkopuolinen asiantuntijataho pystyy auttamaan yrityksiä merkittävästi tässä määrittelyssä hyödyntäen jo valmiiksi testattuja palvelukonsepteja ja toimintamalleja. Esimerkiksi PROimpactilla on käytössä MOTIV€ palvelumalli suunnitelman määrittelyssä ja yritykseltämme löytyy valmiit ratkaisut tuloksellisuuden mittaamiseen. Ylimmän johdon näkyvyys toimenpiteiden tuloksellisuuteen paranee selkeästi yhdenmukaistamalla seurantaa.

Suunnitelman kirjaamisen jälkeen on tärkeä myös varmistaa, ettei suunnitelma jää vain suunnitelmaksi ja varata riittävästi resursseja toimeenpanoon. Yhä kasvaalle joukolle yrityksiä kustannustehokkaan avun suunnitelman toteutuksessa tuo ulkoistettu työhyvinvointipalvelu, jota PROimpact tarjoaa. Katsomme, että vastuuta työhyvinvoinnista ei voi ulkoistaa, mutta yrityksen ulkoistettu resurssi pystyy usein tehokkaasti auttamaan suunnitelman käynnistämisessä erityisesti muutosvaihessa. Tällä toimintamallilla opetteluun tai tyhjäkäyntiin ei mene aikaa. Etukäteen määritetyillä mittareilla todennetaan yhteistyön tuloksellisuus. ”Sitä teet mitä mittaat” sanonta pitää hyvin paikkaansa myös Työhyvinvoinnin alueella.

Työhyvinvoinnin TulosFoorumi nostaa työhyvinvoinnin johdon agendalle 

PROimpact järjestää Työhyvinvoinnin TulosFoorumi –tapahtumia, joissa kuullaan käytännön esimerkkejä henkilöstön hyvinvoinnin ja tuottavuuden tuloksellisesta johtamisesta. Seuraava Työhyvinvoinnin TulosFoorumi järjestetään 24.10.2013 Marina Congress Centerissä Helsingissä. www.proimpact.fi/seminaarit

www.proimpact.fi

Kirjoittaja

,