fbpx

Work goes happy

Blogit

Kevyesti Töissä – Kehollisesta itseohjauksesta itseohjautuvuuteen toimijana

Paljonko yrityksesi hyötyisi palvelusta, jonka avulla voitte vähentää huomattavasti sairauspoissaoloja ja joka antaa samalla tehokkaat työkalut henkilökohtaiseen joustavuuteen? Kevyesti Töissä -valmennus tuo nämä molemmat hyödyt parantamalla kehollista itseohjausta. Valmennus linkittää kyvyn ohjata itseä kehollisesti kykyyn ohjata itseä työelämässä.

Opetamme kevyempää ja vaivattomampaa kehonkäyttöä, jossa asiakkaamme oppii välttämään nuorena malliopittuja haitallisia ja kuormittavia liike- ja toimintamalleja. Tällöin keho pääsee tuottamaan tehokkaammin ja vaivattomammin hyviä työasentoja ja arkista liikkumista.

Me Kevyesti Töissä –tiimissä uskomme, että huomattava osa selkä-, niska- ja hartiaongelmista voidaan välttää kehonkäyttöä muuttamalla. Uskomustamme tukee tutkimusnäyttö: valmennuksemme perustuu Alexander-tekniikkaan, jonka avulla on osoitettu 70% vähentyminen kroonisista selkävaivoista kärsivien ihmisten kipupäivissä sekä 56% väheneminen polven nivelrikosta kärsivien potilaiden kivussa. Tulokset osoittautuivat myös kestäviksi 12 ja 15 kuukauden seurannassa. Alexander-tekniikan avulla on saavutettu myös 70% paraneminen päivittäisessä työtehossa.

Kehonkäytön mallit heijastavat myös ajatusmallejamme. Vapauttavan kehollisen työn avulla huomaamme jämähtäneitä ajatusmalleja, joiden muuttaminen peilautuu takaisin kehollisen itseohjauksen muutokseen. Valmennuksessa opimme käyttämään tehokkaammin tasapainoon ja liikkumiseen vaikuttavia aisteja: näkö, kuulo ja tunto. Tämä aistien terävöityminen tuo asiakkaan vahvasti tähän hetkeen. Tämän seurauksena on helpompi myös hahmottaa itseä ja omia toimintamalleja tiloissa ja tilanteissa syvemmin kuin vain liikkumisen näkökulmasta.

Tilan ja tilanteiden helpompi hahmottaminen tuo joustavuutta erilaisissa työtilanteissa toimimiseen. Miten sijoitun huoneessa johtaessani tai kouluttaessani? Miten otan paikkani tiimissä tai asiantuntijatehtävässä?

Kevyesti Töissä -valmennuksissa opetamme henkilökohtaisen joustavuuden hyödyntämistä organisatorisen joustavuuden lisäämisessä tavalla, joka on paitsi tehokasta myös valtavan hauskaa.

Sirpa Tapaninen ja Jyri Lamminmäki, Kevyesti Töissä

Kirjoittaja

Sirpa Tapaninen ja Jyri Lamminmäki, Kevyesti töissä