fbpx

Work goes happy

Jaana Hautala

Työelämän vallankumouksessa tarvitaan uudenlaista ajattelua ja kasvun asennetta.  Joustavalla ajattelulla päästään eroon kuormittavasta stressistä sekä vahvistetaan niin omaa kuin yhteistä hyvinvointia. Arvostavalla ajattelulla vahvistetaan hyvää vuorovaikutusta sekä välittämisen kulttuuria. Laadukkaalla ajattelulla harjoitellaan kykyä tunnistaa olennainen kaiken muutoksen keskellä. Jokaisen teon takana on ajatus, joten luodaan hyvää elämää rohkeasti uudenlaisella ajattelulla.

Jaana Hautala, innostava työyhteisö- ja mielen valmentaja sekä inhimillisen työelämän puolestapuhuja, Oivaltamaan Oy

Kirjoittaja

,