fbpx

Work goes happy

Blogit

Ihmisen kokoisia toimintamalleja – Osuuskauppa Hämeenmaan hyvän työelämän palvelut

Yrityksen arvomaailma ja johtamiskulttuurin pitää olla sen mukainen, että ne tukevat työhyvinvointityötä, jotta kaikki ymmärtävät mitä tehdään ja miksi. Työhyvinvoinnin johtaminen perustuu vastuullisuuteen ja itsensä johtamisesta koko organisaation johtamisjärjestelmään. Tällä tavoin päästään tietoisuudesta toimintamalleihin.

Meillä on jo aiemmin todettu, että työhyvinvoinnin ollessa hyvällä tasolla, saadaan aikaan tuottavuutta. Siis mitä paremmin välitetään työntekijöistä, sitä parempaa tulosta saadaan. Tämä on kuitenkin kaksisuuntainen tie, olemme huomanneet. Hyvä tulos näkyy myös työhyvinvointina.

Osuuskauppa Hämeenmaa on monitoimialainen alueensa suurin työllistäjä. Meillä on 2700 työntekijää Kanta- ja Päijät-Hämeessä. Työntekijöitä meillä on eniten kaupan alalla, mutta myös majoitus- ja ravitsemisalalla, autokaupassa, kauneudenhoitoalalla, tukitoiminnoissa… Työyhteisötutkimuksen mukaan meihin ollaan sitoutuneita, 87 % henkilöstöstä olisi valmis suosittelemaan Hämeenmaata työnantajana.

Työ nähdään Hämeenmaalla ihmisen kokoisena. Pyrimme löytämään jokaiselle työntekijälle sopivimman ratkaisun työn tekemiseen ja tarvittaessa työssä jaksamiseen. Esimerkiksi jos kaikki työntekijämme tekisivät kokoaikaisen työntekijän tunnit, olisi palettia hankalampi hallita. 73 % työntekijöistämme on osa-aikaisia, monen elämäntilanteeseen se on hyvä ratkaisu.

Perusperiaatteenamme Hämeenmaalla on aina löytää ratkaisu. Kohtaamme työntekijämme ihmisinä eikä kukaan jää välitilaan. Ratkaisuja varten käytössämme on esimerkiksi työhyvinvointitarjotin. Tältä tarjottimelta ei välttämättä monikaan asia koske kaikkia työntekijöitä, mutta ennakoinnin takia haluaan tuoda tarjolle on monenlaista tukea monenlaiseen tarpeeseen.

Työntekijän hyvinvointi rakentuu arjen pienistä teoista ja katsomme, että jokainen on oman työnsä paras asiantuntija. Tärkeätä onkin arjessa syntyvä luottamuksellinen suhde. Tästä syystä meillä on mm. panostettu esimiehen rooliin arjen johtajana ja tähän koulutukseen on panostettu nyt paljon. Esimiehen tukena toimii HyviS-lähettiläitä, jotka auttavat mm. työturvallisuus- ja ergonomia-asioissa sekä perehdytyksessä.

Omassa esityksessäni päälavalla 12.30-13.00 käyn läpi Osuuskauppa Hämeenmaalla hyväksi todettuja käytänteitä sekä  miten meillä Hämeenmaalla työhyvinvointia on lähdetty kehittämään ja tekemään näkyväksi.  Esityksen tarjoaa Työelämä 2020.

Työelämä 2020 on verkostohanke, johon kuuluu yli 60 valtakunnallisesti toimivaa työelämän kehittäjäorganisaatiota ja 15 alueverkostoa. Osuuskauppa Hämeenmaa on mukana Työelämä 2020 neuvottelukunnassa, joka koostuu työpaikkojen työnantaja- ja työntekijäedustajista. Lue lisää: www.tyoelama2020.fi

Kirjoittaja

,