fbpx

Work goes happy

Blogit

Hyvinvointi lähtee arjen ymmärtämisestä

Viime vuosina olen saanut tutustua suomalaisten arkeen Firstbeatin kuormitusmittausten kautta. Mittauksia on tehty sekä työajalla että vapaa-ajalla. Eletyn elämän haasteiden analysointi sydämen sykevälivaihtelusta todentaa uusia mielenkiintoisia asioita arjesta.

Tämän hetken suurimmaksi ongelmaksi nousee jatkuva suorittaminen niin työelämässä kuin vapaallakin. Yksi asia, jota ei oikein osata, on laadukas lepo ja palautuminen. Elämässä on joskus uskallettava levätä ja rauhoittua. Nykyaikaiset työvälineet, kuten tietokoneet, puhelimet, tabletit näyttävät pitävän lähes koko ajan ihmisen vireystilan korkealla. Tätä kautta palautumisaika jää vajaaksi ja ihmisen palautuminen hidastuu ja voimavarojen palautuminen ei onnistu. Tätä kautta ajaudutaan tilanteeseen, jossa ihmisten stressitila nousee ja palautuminen ei enää onnistu. Ajaudutaan pikkuhiljaa kohti vakavia uupumistiloja, joista palautuminen vie useita kuukausia.

Olen keskustellut kaikkien mittaamieni henkilöiden kanssa kahden kesken ja päässyt tätä kautta ihmisten iholle ja todellisin syihin arjen haasteiden löytämisessä. Kuormittumisen aiheuttajat ovat tätä kautta löytäneet sisällön. Kuormittumisen aiheuttajien korjaamisessa olemme tehneet yhteisen päätöksen miten ko ongelmaa lähdetään työstämään. Kokemuksesta voin todeta, että hyvin pienillä muutoksilla saadaan ihmisten arki rullamaan järkevästi ja aletaan voida paremmin.

Yksi suurimmista syistä, kuten aiemmin totesin, on jatkuva suorittaminen, joka vääristää hyvinvoinnin perustan. Emme suorita vain työssä vaan myös kotona. Laiteet tuovat työn liian usein kotiin ja näin nk. vapaa-aika perheen kanssa saa kilpailijan. Näin ei voi olla jos haluaa voida hyvin. Koti ja läheiset ovat jokaisen elämään kuuluvaa ja sille pitää jäädä aikaa. Usein tuntuu siltä, ettei uskalleta heittäytyä täysillä vapaa-ajalle. Olenkin usein esimieskoulutuksissa korostanut” luvan” antamista olla kotona vapaalla. Sähköposteja ja viestejä ei tarvitse lähetellä kuin ani harvoin. Sähköposteja ei tarvitse lukea illalla nukkumaan mennessä ja pilata tätä kautta yöunen laatu. Parempi vaihtoehto on mennä nukkumaan rauhallisen koti-illan jälkeen ja herätä tuntia aikaisemmin ja lukea sähköpostit aamulla. Tälläkin pienellä muutoksella hyvinvointi astuu aimo harppauksen oikeaan suuntaan. Liian usein muutosta haetaan liian suurilla harppauksilla kun loppupelissä kyse on arjen pienten asioiden ymmärtämisestä. Yhtä oikeaa tapaa lähestyä ei ole vaan jokaisen pitää löytää ne omat hänen arkeensa soveltuvat tavat, joista löytyy balanssi siinä viitekehyksessä missä minä ja läheiseni elävät.

Kuunteleva mahdollistaja

Näiden vuosien aikana, kun olen tätä luennointi- ja analysointitoimintaa tehnyt, tunnen olevani kuten otsikossa ”kuunteleva mahdollistaja”. Hyvin usein testatut ovat hieman pelokkaita siitä mitä nämä tulokset hänestä oikein paljastavat. Tämä on täysin turhaa koska usein tuon tilaisuuden aikana käydään syvällinen keskustelu ja sitä kautta löydetään elämälle pieniä uusia suuntia. Me nostamme yhdessä esille tuloksista löytyvät uhat ja mahdollisuudet. Molemmat pitää avata ja löytää niille sisältö ja sitä kautta mietimme uutta suuntaa. Usein palautekeskustelu päättyy hyvillä mielillä tapahtuvaan kättelyyn joskus jopa halaukseen.

Tässä lopuksi muutamia asioita, joita jokainen voi omaan arkeensa vertailla. Kuulunko ryhmään työstään innostuneisiin vai työholisteihin. Täältä voi löytää itselleen seikkoja, joiden muutosta voi pohtia oman hyvinvointinsa kannalta.

Kuormitusmittausten tulosten pohjalta olen tehnyt muutoksia työtapoihin eli miten työstä voi tehdä vähemmän kuormittavan ja tätä kautta ajatuksella ihminen keskiössä autetaan työpäivien haasteissa. Nykypäivänä on kehitetty erilaisia uusia ”apuvälineitä”. Kuten esim. nostettavat työpöydät ja niiden avulla voidaan joka tunti nousta tekemään hetki työtä seisten. Tutkimukset ovat aukottomia istumisen vaarallisuudesta kun sitä tehdään liian paljon työpäivän aikana.

Olemme kannustaneet päivän aikana tekemään 10 – 15 min ulkoilun. Sen vaikutukset  mm stressin purkamiseen ovat olleet huimia.

Työstään Innostunut

 • Uppoutuu työhön mutta kykenee myös irtautumaan siitä
 • Kokee työnsä mielekkääksi ja tärkeäksi
 • Saa myönteisiä onnistumisien kokemuksia
 • Saa työstään energiaa ja voimavaroja myös vapaa-aikaan
 • Pystyy luottamaan muihin ja jakamaan tehtäviä muiden kanssa
 • Hyväksyy, että jokainen tekee virheitä
 • Arvostaa työtovereitaan

Työholisti

 • Tekee pitkiä työrupeamia eikä välttele ylitöitä
 • Ajattelee työtä myös vapaa-ajalla
 • Ei pysty irrottautumaan työstä eikä rentoutumaan vapaa-ajalla
 • Kokee ettei mikään työn tekemisen määrä ole riittävä
 • Ei hyväksy virheitä itseltään eikä muilta
 • Ei pysty jakamaan töitä eikä delegoimaan, vaan haalii kaiken itselleen
 • Halveksii laiskana pitämiään työtovereita

Lopuksi pari mietelausetta:

Oma hyvinvointisi säteilee ja vaikuttaa aina muihin. Jos et halua muiden taluttavan sinua, sinun on tehtävä oma parhaasi hyvinvointisi hoitamiseksi.

Yksin emme pärjää – yhdessä olemme vahvoja. On aika toimia ennalta, koska se on kansantaloudellisesti  edullista tekemistä.

Toivotaan, että alla oleva kuva on historiaa suomalaisessa työelämässä ja uudet tuulet puhaltavat työpaikoilla ja vapaa-ajalla teemalla

IHMINEN KESKIÖSSÄ

Kuuntele myös Matin podcast haastattelu ”Kuormittaako nykyaika meitä liikaa? Mitä ratkaisuja voisimme löytää arjen haasteisiin?

 

Matti Heikkilä, hyvinvoinnin suurlähettiläs, ammattivalmentaja

Kirjoittaja

,