fbpx

Work goes happy

Blogit

Hyvän kehässä kehittyy

Tutkimme Leading Passion -hankkeessa työntekijöiden ja johtajien kokemuksia siitä, miten innostusta johdetaan. Uskomme, että innostus on yhä tärkeämpi käyttövoima työpaikoilla, kun työ muuttuu ja rutiinityöt automatisoidaan. Uuden työn tulokset syntyvät ihmisistä, heidän luovuudestaan ja kyvystään löytää ratkaisuja uusiin tilanteisiin. Innostus ei ole jatkuvaa hyvänolontunnetta, vaan ajoittain myös voimia kuluttavaa sitkeää punnerrusta tavoitetta kohden.

Tutkimushaastatteluissa olemme kerta kerran jälkeen kuulleet kuvauksia siitä, että innostus on helppo ja nopea tuhota. Huomattavasti vaativampaa on rakentaa työyhteisöön ilmapiiri, joka ylläpitää innostusta. Innostusta ei voi ostaa, vaan sille pitää luoda puitteet. Miten johtaja voi rakentaa kestävän innostusta tukevan kulttuurin?

Hankkeessamme mukana olevat organisaatiot ovat painottaneet sitä, kuinka tärkeää kestävän innostumisen muodostumiselle on työntekijöiden ja yrityksen johdon yhteinen ”kaksoisprosessi”. Kaksoisprosessia mallintaessamme muistimme yhteiskuntatieteissä käytetyn ajatuksen ”hyvän kehästä”. Hyvän kehä viittaa siihen, kuinka hyvin toimivat yhteiskunnalliset instituutiot vahvistavat samalla kansalaisten keskinäistä luottamusta. Hyvän kehässä järjestelmää kohtaan muodostunut luottamus säteilee myös yksilötasolle.

Hyvän kehän perusajatusta voidaan soveltaa myös organisaatiotasolle kuvaamaan vastavuoroista kaksoisprosessia. Jos johto uskoo työntekijöiden kykyyn kehittää omaa työtään, kasvavat työntekijöiden mahdollisuudet kehittää sitä. Kun työntekijöiden ehdotukset oman työnsä kehittämisestä otetaan vastaan johdossa vakavasti ja toimintatapoja uudistetaan niiden pohjalta, vahvistuu työntekijöiden luottamus johtoon. Tämä taas kannustaa työntekijöitä ottamaan vahvempaa omistajuutta työstään ja sen kehittämisestä.

Tutkimustulostemme mukaan autonomian kokemus ja työssä oppiminen ovat vahvimmat tekijät oman työnsä merkitykselliseksi kokemiselle. Työn merkityksellisyys ja sen tekemiseen kohdistuva motivaatio taas mahdollistavat innostumisen.

Voisimmeko ”hyvän kehän” mallin kautta löytää konkreettisia neuvoja esimiehille ja johtajille, jotka haluavat ottaa innostuksen työkulttuurinsa käyttövoimaksi? Hyvän kehän ottaminen ohjenuoraksi ei vaadi isoja ja kalliita johtamisoppien uudelleensuuntaamisia. Päinvastoin, uskomme, että hyvän kehä rakentuu pienistä ja konkreettisista arkipäivässä toteutettavista asioista askel kerrallaan.

Leading Passion -hanke (www.leadingpassion.fi) tutkii innostusta ja sen johtamista suomalaisissa työyhteisöissä. Kolmevuotisen hankkeen päärahoittaja on TEKES. Tutkimusosapuolina ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopisto ja Filosofian Akatemia.  Mukana ovat myös Clear Channel Finland, Pipelife Finland, Santander Consumer Finance ja Suomen Ekonomit. Kirjoittajat ovat hankkeen tutkimustiimissä. Reima Launonen on hankejohtaja Filosofian Akatemiassa ja Johanna Vuori yliopettaja Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa.

Kirjoittaja

,