fbpx

Work goes happy

Blogit

Hyvä yrityskulttuuri rakennetaan yhdessä

Jokaisella yrityksellä tai organisaatiolla on mahdollisuus olla huipputuottava vai onko? Miksi osa organisaatioista on keskimääräisesti tai kohtuullisesti menestyviä ja osasta kasvaa huipputuottavia?

Miten syntyy keskiverto yritys

Keskivertoyrityksen matka sen perustamisesta alkaen on perustunut siihen, että keskitytään myyntiin sekä asiakastoimitusten hoitamiseen. Ollaan kiireisiä päivästä toiseen ja kasvun myötä otetaan uusia työntekijöitä sitä mukaa, kun kiire ja työmäärä kasvavat. Henkilömäärän kasvaessa perustetaan tiimejä ja valitaan parhaat asiantuntijat esimiehiksi. Toimintaa ohjaa helposti kiire ja asiakastoimitukset. Kiireessä ei ehditä kehittämään toimintaa saatikka toimimaan joka hetki laadukkaasti strategiassa sovitulla tavalla – jos strategiaa on edes kunnolla laadittu. Vuosien saatossa yritys on kasvanut, elänyt ”kvartaalielämää”, kärsinyt välillä huonoista suhdannetilanteista ja joutunut lomauttamaan tai jopa irtisanomaan työntekijöitä. Vastaavasti hyvässä suhdanteessa on palkattu nopeasti uusia työntekijöitä, myyty tuotteita ja eletty jatkuvassa kiireessä – pahimmassa tapauksessa ”tulipaloja” on sammutettu useita kertoja vuodessa. Näinkin voidaan saavuttaa keskivertoa tulosta, ainakin joka toinen vuosi.

Miten rakennetaan huippumenestyvä yritys

Huippumenestyvän yrityksen lähtökohdat ovat olleet samat, mutta heti toiminnan alussa on panostettu hyvän strategian laatimiseen. Periaatteena ovat olleet ihmiset ja heidän intohimo tehdä jotain merkittävää. Näin yhteinen intohimo ohjaa tekemistä ja toimintaa alusta asti. Myös luottamus ihmisten välillä on vahvaa ja siihen panostetaan jo uusien perehdytyksessä – sillä rakennetaan ns. ”kivijalka”, joka tukee fyysistä ja emotionaalista turvallisuudentunnetta. Tämän ”kivijalan” myötä ihmiset uskaltavat olla innovatiivisia ja syntyy kokeilukulttuuri, jossa uudet tuotteet ja palvelut jalostuvat niin, että asiakkaat saavat aina enemmän kuin osaavat pyytää.

Tällaisessa työyhteisössä vallitsee tasapaino määrän lisäämisen ja kehittämisen suhteen:

Kun lisätään tehokkuutta – kehitetään samalla luovuutta

Lisätään yksilösuoritusta – kehitetään yhteistyötä

Lisätään ohjeistusta – kehitetään soveltamista

Lisätään yksilön osaamista – parannetaan mahdollisuuksia hyödyntää osaamista

Ylivoimaisen kilpailuedun saavuttaminen

Tällaisen yrityskulttuurin rakentuminen vaatii rohkeutta ja jatkuvaa kehittämistä. Se tulee tehdä yhdessä johdon, esimiesten ja henkilöstön kanssa. Ennakoivan kehittämisen tueksi on tärkeää kerätä henkilöstön hiljainen tieto oikeilla kysymyksillä (esimiestoiminta, toimintakulttuuri ja prosessit) ja ideoida yhdessä ratkaisuja kyselystä nouseviin kehittämiskohteisiin. Ideoiden jalostaminen konkreettisiksi toimenpiteiksi yhdessä esimiesten kanssa takaa sen, että henkilöstö uskaltaa jatkossakin tuoda esille mahdolliset haasteet ja ongelmia opitaan ratkaisemaan yhdessä. Näin syntyy positiivinen organisaatiokulttuuri. Johdon tuki ja ymmärrys kehittämiskohteiden tärkeydestä auttavat luottamuksellisen ilmapiirin ylläpitoa. Oman valmentajaurani aikana olen huomannut, kuinka avoin ja luottamisellinen ilmapiiri saavuttaa täysin erilaisia tuloksia kuin pelkkiä euroihin keskittynyt organisaatio.

Sisäinen yhdessä tekeminen ja yrittäminen synnyttävät innostavan ilmapiirin, jossa nautitaan onnistumisista ja se välittyy asiakkaille. Näiden avulla saavutetaan jatkuvasti ylivoimaista kilpailuetua ja rakennetaan menestystä.

Keskivertoyritys pystyy kehittymään huipputuottavaksi, mutta se vaatii johdolta äärimmäistä rohkeutta sekä malttia, koska huipputuottavaksi ei ”hypätä” hetkessä vaan se vie aikaa – hyvinkin tehtynä 2 – 5 vuotta. Matka on usein rankkakin, mutta erittäin palkitseva. Se on koko henkilökunnan yhteinen matka.

 

Jaana Turunen, yritysvalmentaja

Valmennustrio Oy

Kirjoittaja

,