fbpx

Work goes happy

Blogit

HPM Dashboard tulee todella tarpeeseen

Olen sielultani urheilija ja valmentaja ja koen, että kaikkeen toimintaan liittyy tavoite ja siihen pääsemiseksi tulee harjoitella kovaa. Itse kilpailin ja valmensin korkeushypyssä ja treenasin ja valmensin intohimoisesti kimmoisuutta, nopeutta, voimaa ja lajitaitoa. Ajatusmaailmani oli se, että 10-15 vuodessa pääsee maailman huipulle, kunhan harjoittelee kovaa!

Tämä oli nuoruuteni ajatusmaailma, joka on seurannut minua myös työurallani. Välillä vahvemmin ja välillä toki löysemmin. Viimeisen 10 vuoden ajan taas tiukemmin! Oma laji, kova tavoite, ankara harjoittelu ja tuloksia – siitä on tavoitteellinen ajatusmaailmani tehty.

HPM Dashboardin taustalla vankka tutkimustieto

HPM Dashboard on kehittämämme uusi ja kokonaisvaltainen palvelu, joka on tehty tarpeeseen. HPM lyhenne tulee sanoista Human Productivity Management, siis henkilöstötuottavuuden johtaminen. Siitä tässä on kyse, organisaation tuloksellisuuden kehittämisestä kestävällä tavalla henkilöstön kautta. HPM Dashboardin tarvetta korostavat lukuisat tutkimuksemme viimeisen seitsemän vuoden ajalta. Tutkimukset ovat osoittaneet toisaalta, että tuottavuus kumpuaa henkilöstötuottavuudesta – toisaalta olemme nähneet, että tämän ilmiön johtamisessa on kovasti kehitettävää. Tutkijatiimissä ovat minun ohella professorit Guy Ahonen ja Juhani Ilmarinen sekä kauppatieteen tohtori Tomi Hussi.

HPM Dashboard auttaa lajin valinnassa

HPM Dashboard aloitetaan syvällisillä analyyseilla. Tätä ei tehdä tieteen takia vaan haluamme todentaa käytännön tilanteen tieteellisin menetelmin – siis luotettavasti. Yksi näiden analyysien tuotoksista on oikean lajin valinta, mitä kannattaa kehittää, jotta taloudellinen tulos kehittyy kestävällä tavalla. Analyysien ohella tärkeitä ovat johdon ja henkilöstön kanssa käydyt keskustelut.

HPM Dashboard tukee tavoitteen asettamisessa

Kunhan lajit on valittu, voidaan asettaa tavoitteet. Taloudellisen tuloksen ja asiakastyytyväisyyden tavoitteet voidaan saavuttaa, kun henkilöstö ja työyhteisö kehittyvät. Joissakin organisaatioissa tulostavoitteisiin pääseminen edellyttää asiakaspalvelun kehittymistä, joissakin taas uuden oppimisen kasvua. Mallinnamme yhdessä tavoitteet ja muokkaamme niistä jokaiselle oman osansa.

HPM Dashboard tekee valmennusohjelman

Tekeminen – harjoittelu – on tärkein osa HPM Dashboardia. Teemme tavoitteista johdetun 3-4 vuoden harjoitusohjelman koko organisaatiolle ja sen eri toimijoille. Palvelujen oikea kohdentaminen ja syklisyys tekevät HPM Dashboardista kustannustehokkaan. Ei kaikille kaikkea koko ajan, vaan kohdennetusti tarvitseville oikeaan aikaan. Samalla varmistetaan organisaation eri toimintojen sujuvuus kokonaistavoitteen saavuttamiseksi.

HPM Dashboard mittaa kovan harjoittelun tulokset

HPM Dashboardin ydin on toiminnan johdettavuus, joka varmistetaan reaaliaikaisella mittaamisella ja mittaritietojen yhdistämisellä. HPM Dashboard on konkreettinen johdon dashboard! Talous- ja asiakasmittareiden yhdistäminen henkilöstömittareihin konkretisoi kehittymisen suunnan ja selkeyttää johtamista. HPM Dashboard on johdolle sekä johtamisen että oman oppimisen väline.

Ossi Aura, PhD, strategisen hyvinvoinnin tutkija ja kehittäjä

 

Kirjoittaja

,