fbpx

Work goes happy

Blogit

Henkinen ergonomia

Henkinen ergonomia on termi, joka on hyvä selventää näin aluksi. Tässä tekstissä henkisellä ergonomialla tarkoitetaan yksilön näkökulmasta henkilön jaksamista ja vireystilaa. Työyhteisössä ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa henkisen ergonomian käsite liittyy enemmän sosiaalisten suhteiden muodostumiseen, ylläpitämiseen ja ilmapiiriin. Yksinkertaistettuna tämä voisi tarkoittaa: Millainen fiilis teillä on keskenänne työpaikalla?

Työyhteisön ilmapiirin luomisessa jokainen on vastuussa siitä, millaisen energian ja henkisen ergonomian työyhteisöön tuo ja luo. Karrikoidusti ääriesimerkein voidaan miettiä, onko kannustava vai kiusaava työkaveriaan ja itseään kohtaan. Tällä on väliä, sillä jokaisella on mahdollisuus valita ja toimia näiden kahden vaihtoehdon mukaan. Voittavassa joukkueessa ja työyhteisössä on poikkeuksetta loistava yhteishenki eli henkinen ergonomia on kunnossa. Jokainen saa olla oma itsensä, työyhteisössä on kunnioitusta yhteisön jäseniä ja myös itseä kohtaan, on joustavuutta ja yhteen hiileen puhaltamista. On huumoria ja leikkimielisyyttä ja naurua, mitkä vapauttavat arjen kiireistä ja stressistä – siis keventävät taakkaa ja antavat hyvää fiilistä, kannustusta ja energiaa jatkaa kohti maalia ja tavoitetta – olkoon tavoite isompi tai pienempi, lähempänä tai kauempana. Ja mikä tärkeintä, myös vaikeat asiat uskalletaan käsitellä ja keskustella kunnioittavasti loppuun asti, minkä jälkeen matka jatkuu eikä kiistoihin jäädä muhimaan ja vellomaan tai odottamaan koston mahdollisuutta.

Yhteishenki ja henkinen ergonomia rakentuvat monesta asiasta ja kosketus on yksi niistä. Kosketuksella voi ilmaista esimerkiksi myötätuntoa, välittämistä, innostusta ja kiitollisuutta. Meillä jokaisella on oma henkilökohtainen reviiri, jonka määritämme. Tähän henkilökohtaiseen reviiriin ja omiin tapoihin vaikuttavat esimerkiksi kasvatus ja kulttuuri. #metoo -ilmiön kautta on noussut esiin asioita, jotka ovat muhineet pinnan alla monta vuotta ja vuosikymmentä. On hyvä, että asioista keskustellaan ja epäkohtiin puututaan. Mielestäni lämmin ilmapiiri, luottamus, kunnioitus ja kannustaminen kuuluvat työyhteisöön. Kädestä päivää sanominen, ylävitonen ja klikkaaminen sekä halaaminen, jos se molemmille sopii, voivat olla tapoja luoda yhteishenkeä ja tervettä henkistä ergonomiaa.

Jokainen voi henkilökohtaisesti vaikuttaa omaan henkiseen ergonomiaansa. Tapoja siihen on monia, joista esimerkkinä mainittakoon sosiaaliset suhteet, ystävyys- ja kumppanuussuhteiden valinta, rakkaus ja hyväksyntä sekä elämäntavat. Omassa työssäni teen töitä asiakkaiden elämäntapojen parissa, keskittyen erityisesti liikuntaan ja stressinhallintaan.

Liikunta tutkitusti ja todistetusti vaikuttaa yksilön henkiseen ergonomiaan. Kuten Katja Wallerin tutkimuksesta Jyväskylän yliopistosta käy ilmi, liikunta jopa puolitti riskin käyttää masennuslääkkeitä. Tutkijoiden mukaan tulokset tarkoittavat sitä, että keski-iän liikunta-aktiivisuus voi olla merkittävässä roolissa lievän masennuksen ehkäisyssä. Tällä esimerkillä on huomattava inhimillinen ja rahallinen arvo niin yksilölle itselleen ja hänen läheisilleen kuin työyhteisöllekin.

Stressinhallinta on yksi tämän päivän tärkeimmistä työelämän taidoista. Liikunnan kautta henkisiä vaikutuksia on mahdollista saada heti. Näitä ovat esimerkiksi rentoutuminen, rauhoittuminen ja onnellisuus. Asenteen liikuntaa kohtaan tulee olla salliva ja vapautunut. Ilon, onnistumisten ja positiivisten kokemusten tulisi olla keskiössä liikunnan harrastamisessa. Tätä kautta myös tulee liikkumisen jatkuvuus, sillä lähtökohtaisesti teemme ja toistamme asioita, joista nautimme. Liikunnan, kuten elämänkin, tulee olla nautinto, ei suoritus.

Lauri Pyykkönen, Golden Rainbow Oy

Lauri Pyykkönen on liikuntaterapeutti, jonka toimintaa ohjaa kolme mottoa:

Tee arjesta juhlaa
Liikunta on nautinto, ei suoritus
Liike on lääke

Kirjoittaja

,