fbpx

Work goes happy

Blogit

Haluatko olla hyvä johtaja?

Työelämä on myllerryksessä. Myllerrystä aiheuttaa taloustilanne, digitalisaatio ja työtapojen muutokset. Silti työpaikoilla kaikkein eniten vaikutusta on johtamisella.  Minkälainen on hyvä johtaja ja miten hän johtaa joukkojaan?

Hyvä johtaminen synnyttää sitoutumista ja luo menestystä. Huono johtaminen voi maksaa yrityksille miljoonia. Johtamiseen ja työelämän laatuun panostamalla voidaan vaikuttaa paitsi henkilöstön jaksamiseen, myös yrityksen tuottavuuteen. Työkykyinen, osaava ja työstään innostunut henkilöstö tekee työtään tehokkaasti ja laadukkaasti ilman turhia sairauspoissaoloja.

Hyvä johtaminen vähentää työhön liittyvää sähläystä. Varovaisestikin arvioiden jokainen suomalainen työntekijä saisi tunnin lisää työaikaa joka viikko, jos sähläystä ei olisi. Työelämän mullistuksissa kannattaisi kuitenkin mitata enemmän aikaansaannoksia kuin laskea työtunteja. Tuottavampi työ on hyvän johtamisen mahdollistamaa rohkeampaa ajattelua sekä suunnitelmallisempaa yhdessä tekemistä.

Hyvä johtaja on se joka saa yrityksen työntekijät ponnistelemaan yhdessä samaan suuntaan. Asiakas valitsee tasavahvoista yrityksistä mieluisimman saamansa palvelukokemuksen perusteella. Yrityksen palvelukokemus riippuu siitä, kuinka hyvin henkilökunta on motivoitunut työhönsä. Mielestäni henkilökunnan motivointi ja hyvinvoinnista huolehtiminen tulisi olla johtajan prioriteetti. Kun halutaan panostaa palveluun, yritysjohdon tulisi huolehtia ennen kaikkea johtamisen laadusta.

Hyvä johtaja on kiinnostunut alaistensa työstä. Itseohjautuva ja vastuunsa kanta työyhteisö on kaikkien etu. Alaisten on kuitenkin tärkeää tietää, että esimies on käytettävissä häntä varten. Ihmisten aito kuunteleminen ja erilaisten ihmisten arvostaminen kuuluvat hyvään johtamiseen.

Hyvä johtaminen on muutosjohtamista. Kyse on vuorovaikutusprosessista ihmisten välillä. Johtamisen hyvyys tai huonous on seurausta siitä, kuinka hyvin tuo vuorovaikutus toimii. Omassa johtamistavassani ylläpidän avointa, säännöllistä ja toisten mielipiteet huomioivaa keskustelua. Kokemusteni mukaan tämä on ainoa toimiva tapa toteuttaa muutoksia onnistuneesti.

Hyvän esimiestyön pitäisi olla yrityksen prioriteetti. Kun esimiehiä kannustetaan oikean mittaamisen, jatkuvan koulutuksen ja palkitsemisen kautta, saadaan aikaan parempaa johtamista.

Haluatko sinä olla hyvä johtaja? Nyt ei kannata kilauttaa kaverille tai kysyä yleisöltä. On aika toimia.

Kati Huoponen,
työhyvinvointijohtaja, Ilmarinen
@KatiHuoponen

Kirjoittaja

,