fbpx

Work goes happy

Blogit

Etätyö tuli – yhteisöllisyys katosi

Tapamme tehdä töitä on pandemian myötä pysyvästi muuttunut. Lähi- ja etätyön käsitteiden rinnalle on tullut häilyvämpi hybridi- ja monipaikkatyö. Paikkaan sitomaton työ on antanut työntekijöille entistä enemmän vapautta työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen. Osa kokeekin muutoksen jopa lisänneen hyvinvointia. Kolikon kääntöpuolella ovat oman työn johtamiseen liittyvät haasteet sekä korostunut yksin puurtamisen tunne.

Työkavereiden ja sosiaalisten kontaktien tärkeyteen hyvinvoinnille ja työssä jaksamiselle on kasvaneen etätyön myötä havahduttu. Yhteisöllisyyteen liittyvät haasteet ovatkin yleistyneet rajusti viime vuosina. HeiaHeia on tutkinut asiaa Aalto-yliopiston kanssa vuosina 2021 että 2022. Tuoreimman tutkimuksen mukaan jopa yli 90% henkilöstöpäättäjistä kokee yhteisöllisyyden ja kohtaamisten vähentymisen organisaationsa haasteiksi.

Etä- ja monipaikkatyötä tekevän organisaation yhteisöllisyyden edistämisessä digitaalisilla ratkaisuilla on valtava potentiaali. HeiaHeian Aalto-yliopiston kanssa tekemän tuoreen tutkimuksen mukaan noin 70% HR-päättäjistä arvioi digitaalisten palveluiden merkityksen suureksi tai jopa kriittiseksi seuraavien kolmen vuoden kuluessa.

“HeiaHeian avulla olemme pystyneet tarjoamaan tukea ajasta ja paikasta riippumatta. Hyvinvointiohjelmalla on porukkaa yhteenkokoava voima”

Yhä useampi työpaikka hakee uusia ratkaisuja yhteisöllisyyden ja henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseen. Tutkimuksissa ja asiakaskeskusteluissa esille nousseita tarpeita ja tavoitteita ovat

  • Vuorovaikutuksen lisääminen sekä yhteisöllisyyden ja me-hengen vaaliminen
  • Työvireen, hyvinvoinnin ja aktiivisuuden tukeminen tasapuolisesti niin työpaikalla kuin etätyöpisteellä
  • Työyhteisön innostaminen liikunnan ja terveellisten elämäntapojen pariin positiivisella tavalla
  • Henkilöstön saaminen laajasti mukaan hyvinvointitoimintaan.

Kampanjat ovat yksi suosituimmista HeiaHeia Pro -palvelun ominaisuuksista, ja erilaiset innostavat virtuaalikampanjat ovat auttaneet lukuisia asiakkaitamme yllä olevien tavoitteiden saavuttamisessa.Tutustu tästä, miten Mehiläinen on toteuttanut yhteisöllistä hyvinvointitoimintaa kymmenille tuhansille työntekijöilleen – tai tule juttusille HeiaHeian ständille Work Goes Happy -tapahtumassa.

Jesse Kaarna, Business development manager, HeiaHeia Oy

Kirjoittaja

Jesse Kaarna, Business development manager