fbpx

Work goes happy

Blogit

Esimies – anna työntekijöidesi loistaa!

Lauri saapui aamulla töihin usein jo valmiiksi pahalla tuulella. Työn tekemisestä oli kadonnut ilo jo kauan sitten. Esimiestä ei tuntunut kiinnostavan ollenkaan, miten Lauri työstään suoriutui ja mitkä asiat työn tekemistä hankaloittivat. Eipä esimies ollut kiitellyt edes Laurin saamista hyvistä asiakaspalautteista. Mahdollisuuksia uusien haasteiden vastaanottamiseen ei ollut ja itsensä kehittämisen mahdollisuudetkin olivat kuivuneet olemattomiin.

Kuinka monet työpaikat ovatkaan täynnä näitä ”näkymättömiä Laureja”, jotka ovat kaikessa huomaamattomuudessaan kuitenkin varsinaisia arjen sankareita? Minun kokemukseni mukaan aivan liian moni.

Esimies, ymmärräthän, että johtaminen on vaikuttamistyötä, joka perustuu vuorovaikutukseen arjen kohtaamisissa. Ihmisillä on tarve tulla nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi. Vain avoimessa ja arvostavassa ilmapiirissä voi syntyä todellista sitoutumista yhteiseen tekemiseen. Aito vuoropuhelu työyhteisössä esimiesten ja työntekijöiden välillä mahdollistaa kasvun.

Ota johtajana vuoropuhelu osaksi arkea ja työpaikanne kulttuuria. Ole läsnä porukassa. Anna aikaasi yksilöille, tue ja ohjaa eteenpäin. Kysele kuulumisia. Usein jo pelkkä kysymys ”Mitä sinulle kuuluu?” antaa arvokasta tietoa niin työntekijän kuin koko työyhteisön haasteista – ja kertoo työntekijälle, että sinä esimiehenä välität hänestä.

Usko ja luota esimiehenä tiimiläisiisi ja anna heille tunnustusta hyvästä työstä. Salli työntekijöiden tehdä itsenäisiä päätöksiä, sillä vastuu tekee työstä mielekkäämpää ja kasvattaa itsetuntoa. Luo myös tiimillesi mahdollisuuksia yhdessä oppimiseen. Tiedän, että työntekijät arvostavat kehittymismahdollisuuksia. Oppimista tapahtuu helposti yhdessä keskustellen ja osaamista jakaen.

Esimiehellä voi olla monta erilaista roolia. ”Manager” organisoi asioita, ”Leader” innostaa omalla esimerkillään ja ”Coach” on ihmisiä kehittävä valmentaja. Nyt työelämässä tarvitaan etenkin ihmisten potentiaalin näkeviä valmentajia – ilon ja onnistumisen tunteiden mahdollistajia!

”Jos kohtelet henkilöä sellaisena kuin hän on, teet hänestä huonomman kuin hän on.
Mutta jos kohtelet häntä sellaisena kuin hän olisi jo se, mikä hänestä on tulossa, teet hänestä sellaisen kuin hänen tulisi olla.”
– Von Goethe

Kati Huoponen
työhyvinvointijohtaja
Ilmarinen
@KatiHuoponen

Kirjoittaja

,