fbpx

Work goes happy

Blogit

Digivalmennuksen parhaat piirteet

Tänään Digitaalisen Oppimisen Päivänä, on hyvä kiinnittää huomiota siihen, että digitaalinen oppiminen ei ole pelkkää uutta esitystekniikkaa. Sen perimmäinen tarkoitus on ollut kehittää kouluttajan roolia ja parantaa oppimistuloksia.

Ensimmäisten digitaalisen oppimisympäristöjen käyttöönottajia olivat amerikkalaiset, jotka saivat digitaalisuuden avulla vahvistettua luokkahuoneissa tapahtuvan opetuksen vaikutuksia.

Digitaalinen oppiminen on kuin mikä tahansa oppimiskäytäntö, jonka apuna käytetään teknologiaa tehokkaalla tavalla oppimiskokemuksen vahvistamiseen. Digitaalinen oppiminen on kokoelma eri työkaluja ja sovelluksia, joilla opettajat ja opiskelijat saavat tukema ja vapautta opiskeluun. Tällaisia ovat esimerkiksi verkkokurssit, yhdistetty tai hybridi oppiminen sekä digitaalinen sisältö ja -resurssit.

Suomalaisissa korkeakouluissa verkkokursseja on käytetty useita kymmeniä vuosia, Ne ovat kuitenkin rajoittuneet yksittäisiin kursseihin. Digitalisaation laajempi käyttöönotto koulutuksen parissa on suurelta osin johtamiskysymys. Sen laajempi hyödyntäminen vaatii, että oppilaitoksilla on tarvittavien välineiden lisäksi riittävä tuki opetushenkilöstölle.

Digitaalinen oppiminen tekee vahvasti tuloaan myös henkilöstön kehittämisen saralla.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen luo paljon haasteita organisaatioissa. Kohtaamme esimerkiksi kulttuuriin, kieleen sekä ajankäyttöön liittyviä haasteita. Digitaalisuuden avulla näitä haasteita voidaan ratkaista kustannustehokkaasti.

Digitaaliset oppimisympäristöt tarjoavat organisaatiolle mahdollisuuden jakaa materiaalia helposti sekä yhdistää niihin erilaisia mittareita tai älyä, joilla voidaan varmistaa, miten tarjolla oleva oppi lisää henkilöstön tehokkuutta ja tuottavuutta.

Digitaalinen oppiminen ja digivalmennus ovat tätä päivää.

Kaikki valmennus- ja koulutusmateriaalit sekä puheet ja ohjeistukset pystytään siirtämään digitaaliseen ympäristöön. Aivan kaikki. Työssäni kuulen jatkuvasti mietteitä siitä, että tämä minun valmennukseni on niin spesiaali, että ei sitä voi digitalisoida.

Jos asiakas ei saa sitä sinulta, hän voi ostaa sen muulta. Sillä joku sen on jo kuitenkin tehnyt tai on parhaillaan tekemässä.

Henkilöstöään kehittävät HR ammattilaiset ovat tänä päivänä ymmärtäneet digin tuoman mahdollisuuden ja vaativat sitä myös valmentajiltaan. Digitaalisuus yhdistää globaalisti toimivan organisaation yhden valmennusmaailman alle. Samalla se luo valmentajille mahdollisuuksia tavoittaa uusia tuulia yli rajojen. Yhdistämällä valmentajan osaaminen ja pedagogiikka sekä tekniikka, ollaan jo pitkällä.

No mistä sitten on hyvät digivalmennukset tehty?

Videoista, työkirjoista, ohjeista ja linkeistä. Tasotesteistä ja harjoituksista. Yksin tai yhdessä tekemisestä. Henkilökohtaistamisesta. Oppimisympäristöistä ja keskitetyistä oppimisen toripaikoista. Mahdollisuudesta kehittää omaa tai henkilöstön osaamista ajasta, paikasta tai laitteesta riippumatta.

Niistä on hyvät digivalmennukset tehty.

Marie-Louice Eklund, toimitusjohtaja, Learning Media Finland, myTalentia.fi

Kirjoittaja

,