fbpx

Work goes happy

Marja-Liisa Manka

Tilaa Asiantuntija

Marja-Liisa Manka

FT, YTM Marja-Liisa Manka on toiminut työhyvinvoinnin professorina Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa vuosina 2004-2015 ja tällä hetkellä työhyvinvoinnin dosenttina. Hän on saanut tunnustuksen ”hyvän työelämän puolestapuhumisesta” sekä nimityksen Vuoden yhteiskuntatieteilijäksi. Marja-Liisa on kirjoittanut lukuisia työhyvinvointia käsitteleviä kirjoja, esimerkiksi Stressikirja – mistä virtaa? (Talentum) ja Työnilo (SanomaPro).

Jokainen, joka on ollut kuuntelemassa Marja-Liisan luentoa tai ainakin yrittänyt päästä sinne ihmismuurin läpi, tietää, että sali täyttyy nopeasti, kun valloittava Marja-Liisa astuu lavalle.

Kiinnostuitko asiantuntijasta?

Pyydä tarjous tapahtumaasi.

Pyydä tarjous

Marja-Liisa Mankan luentojen aiheita ovat mm.

Onnen ohjeet

  • Suomi – onnelako?
  • onnen käsite – suhde henkilökohtaiseen hyvinvointiin
  • onnen ainekset: positiivisten tunteiden ylläpitäminen, kielteisistä tunteista ulospääseminen, empatia, epäitsekkyys ja yhteisöllisyys sekä läsnäolotaitoisuus
  • onnen ohjeet

Stressi – mistä virtaa?

  • hyvä, aikaansaava, ja paha, uuvuttava, stressi
  • stressin vaikutukset ja tunnistaminen
  • keinoja stressin hallintaan: työn voimavarat ja omat voimavarat
  • palautuminen
  • onnen ohjeet

Tiikerinloikka työniloon

  • muutos – uhkasta mahdollisuudeksi
  • pieni kaaos ei ole pahasta – muutoksen psykologiaa
  • hyvinvoiva työyhteisö – hyvinvoiva ihminen – askeleita työniloon

Työnilo- pää(n)asia

  • valittamisesta vaikuttamiseen
  • pääasia – hyvinvoivat työntekijät tekevät hyvää tulosta
  • päänasia – jokainen on vastuussa
  • reseptiikkaa itse kullekin

Työhyvinvointisuunnitelma

  • työhyvinvoinnin laaja-alainen käsite
  • mikä meillä lisäisi työhyvinvointia, tavoitteiden etsiminen? – miten esteet voitaisiin ylittää?
  • millä toimenpiteillä tavoitteet saavutetaan
  • miten saavuttamista arvioidaan, tunnusluvut

Organisaatiokulttuuri – hyvinvoinnin perusta

  • organisaatiokulttuurin piirteiden tunnistaminen ja arvoilla johtaminen – osaamisen johtaminen, kartoittaminen ja kehittäminen sekä arviointi; tulevaisuuden osaamiskartoituksen tekeminen
  • muutoksen johtaminen, uudistumiskykyisyys; uudistumiskyvyn ja innovatiivisuuden arviointi
  • toimintarakenteiden muuttaminen, mm. tiimien rakentaminen
  • työhyvinvointi ja jaksaminen
  • ikäjohtaminen

Rohkene katsoa peiliin

  • muutokset: riesa vai virkistyksen lähde? – omat ajattelumallit ja elämänhallinta
  • oman itseni johtaminen
  • kasvumotivaatio
  • jaksamisen eväitä: omien hiostajien tiedostaminen ja hallinnan tunteen vahvistaminen
  • unelmatyöpaja oman kehittämissuunnitelman tekemiseksi
  • ns. psykologisen pääoman arviointi ja kehittäminen

Onnistumme yhdessä

  • mistä työniloa muutoksissa – katse voimavaroihin
  • työn voimavarat: informaatioergonomia, työn tuunaaminen ja hyvä yhteistyö
  • työyhteisötaidot, jokaisen taidot
  • hyvän johtamisen abc
  • ryhmän toiminnan kehittäminen: pelisääntöjen luominen Tiikerinloikka- menetelmällä
  • vuorovaikutustyylit: miten tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa
  • ”hankalat” ihmiset – onko heitä?
  • ns. sosiaalisen pääoman arviointi

Työ

  • Itseohjautuvuuden ja työn vaikutusmahdollisuuksien sekä kannustearvon arviointi ja kehittäminen
  • Motivoiva työ – tuunaisimmeko sitä

Kesto 1 t – 7 t, luennot voidaan rakentaa myös asiakkaan toiveiden mukaisesti.