fbpx

Work goes happy

Jussi Markula

Tilaa Asiantuntija

Jussi Markula

Jussi Markula on kokenut kasvuyrittäjä ja yhteisöjen kehittäjä, joka on uransa aikana uudistanut johtamiskulttuuria innovatiivisilla tavoilla. Hän on toiminut sekä perustajana että valmentajana, keskittyen hierarkkisen organisoitumisen vaihtoehtoihin ja tuoden käytännön ratkaisuja yrityksille sekä julkishallinnolle. Jussin perustama Teal Suomi -yhteisö ja hänen työnsä ”Reinventing Organisations” -kirjan suomentajana korostavat hänen sitoutumistaan yhteisöohjautuvaan ajatteluun.

Kiinnostuitko asiantuntijasta?

Pyydä tarjous tapahtumaasi.

Pyydä tarjous

Nykyinen työelämä kaipaa päivitystä vanhentuneesta tayloristisesta mallista, jossa työnjako erottaa ”johtajat” ja ”johdettavat”. Tämä ei vastaa enää modernin maailman vaatimuksia, missä nopea muutos ja kompleksisuus ovat arkipäivää. Yhteisöllisemmät johtamismallit, joissa jokainen osallistuu ja tuo panoksensa esille, luovat kestävämpiä ja inhimillisempiä työympäristöjä.

Jussi on ollut avainroolissa lukuisissa projekteissa, jotka ovat muuttaneet organisaatioiden rakenteita yhteisöohjautuvuuden, agile-menetelmien ja teal-ajattelun suuntaan. Hänen asiantuntemuksensa avulla organisaatiot voivat:

  • Ymmärtää yhteisöohjautuvuuden perusteet ja sen eri muodot
  • Tutustua erilaisiin rakenteisiin ja toimintamalleihin yhteisöohjautuvuudessa
  • Oppia maailmalla ja Suomessa onnistuneista yhteisöohjautuvuuden esimerkeistä
  • Kehittää strategioita hierarkiasta vertaisjohtamiseen siirtymiseen
  • Johtaa johtamisparadigman muutosta tehokkaasti