fbpx

Work goes happy

Jouni Veijalainen

Tilaa Asiantuntija

Jouni Veijalainen

Jouni Veijalainen on kasvatustieteen tohtori, kouluttaja ja luennoitsija.

Hän kouluttaa ja kirjoittaa työkseen aikuisten ja lasten henkiseen kasvuun, kehitykseen, sekä oppimiseen liittyvillä teemoilla. Erityisesti psyykkiset voimavarat ja työssä jaksaminen, työilmapiiri, sekä vuorovaikutus, oppimisprosessit, motivaatio että tunteet niin yksilö- kuin yhteisötasolla ovat hänen koulutustensa keskiöissä.

Kiinnostuitko asiantuntijasta?

Pyydä tarjous tapahtumaasi.

Pyydä tarjous

Jouni soveltaa koulutuksissaan psykologian, aivotutkimuksen, kasvatustieteen, sekä sosiologian sisältöjä ja muokkailee niistä helposti ymmärrettäviä ja pragmaattisia kokonaisuuksia kuulijoilleen. Hänen työperiaatteensa onkin tarjota kuulijoille aina jotain sellaista mikä tarttuu käteen ja palvelee käytännönläheisellä sekä helposti ymmärrettävällä tasolla ihmisten arkea niin työ- kuin vapaa-ajalla.

Kouluttajana Jouni on inspiroiva, rento, helposti lähestyttävä sekä ymmärrettävä. Intohimonaan hänellä on saada ihminen ja yhteisö uskomaan itseensä, sekä ymmärtämään minkälaisia kasvun aineksia jokaisesta meistä on löydettävissä.

Esimerkkejä Jounin koulutusaiheista:

  • Työkaluja työstressin ja uupumisen lievittämiseen sekä ennaltaehkäisyyn
  • Psykologisen turvallisuuden rikastuttaminen työyhteisöissä
  • Sujuva ja haastava vuorovaikutus työntekijöiden välillä
  • Työn merkityksellisyyden ja motivaation löytäminen ja tukemista
  • Hyvän työilmapiirin vaalimisen käytänteitä
  • Palautteen antaminen ja palautekulttuurin vahvistaminen työssä
  • Rakentavan ja joustavan kommunikaation käytänteet työyhteisössä
  • Persoonalliset piirteet positiivisiksi voimavaroiksi työssä
  • Tunteiden moninaisuus ja merkitys työn sisällöissä ja yhteisön välillä

Asiantuntijan WGH Blogit