fbpx

Work goes happy

Blogit

Arvot luovat perustan hyvälle työkykyjohtamiselle

Arvot ja vastuullisuus linkittyvät keskeisesti työkykyjohtamiseen. Perustuuko työkykyjohtaminen teillä arvoihin ja onko teema työyhteisössä säännöllisesti esillä? Tukevatko yrityksenne toimintamallit sitä, että vastuullisena työnantajana kykenette tehokkaasti ratkomaan esille tulevia työkykyhaasteita? Entä koetaanko teillä ihan ”aikuisten oikeasti” tärkeäksi, että jokaisen työntekijän työkykyä tuetaan riittävän sinnikkäästi – muistaen myös hänen koko elämänsä merkityksellisyys, eikä ohjaavana tekijänä valintoja tehtäessä ole ainoastaan yrityksen talous?

Vastuullisessa työkykyjohtamisessa on huomioitava, että hyvään työkykyyn vaikuttavat paitsi henkilön terveys ja oma kokemus työkyvystä, myös mielekkäät työtehtävät, hyvä esimiestyö sekä mahdollisuudet kehittyä ja vaikuttaa omaan työhön. Henkilöstön innostus omasta työstään, osaaminen ja luovuus synnyttävät sellaista kilpailuetua, jota on vaikea kopioida.

Työkykyjohtamisen ympärillä liikkuu erilaisia nousevia ja laskevia trendejä. Yksi trendi on tullut jäädäkseen ja se on aina vaan hyvä henkilöstön johtaminen. Kohtele henkilöstöäsi kuten haluaisit itseäsi kohdeltavan ja tämän jälkeen sinulla on koko henkilöstöpotentiaali käytössäsi ja samalla toimit vastuullisena esimiehenä.

Hyvän henkilöstöjohtamisen tulisi näkyä arvoissa ja tietysti myös arvojen vastaavasti johtamisessa. Käytännön tekojen ja yrityksen arvojen välillä ei saa olla ristiriitaa.

Arvot osana arkea

Jokainen esimies pohtii varmasti silloin tällöin omaa toimintaansa suhteessa oman organisaation arvoihin. Toiminko arvojemme mukaisesti? Olenko henkilökohtaisesti esimerkkinä tiimilleni yrityksemme arvojen mukaisesta toiminnasta ja ohjaanko riittävästä myös muita samalle polulle? Esimiesten ja johtamisen rooli arvojen juurruttamisessa työyhteisöön on tärkeä, mutta on myös tärkeää ottaa koko henkilöstö mukaan, kun yrityksen arvoja mietitään.

Yhdessä pohditut arvot luovat perustan, josta on hyvä ponnistaa kohti tavoitteita. Arvot ja vastuullisuus ovat kuitenkin isoja sanoja ja käsitteitä, jotka voivat saada pienen ihmisen tuntemaan itsensä voimattomaksi, ellei niitä konkretisoida riittävän arkiselle tasolle jokaisen työhön. Tiimit voivat yhdessä pohtia, miten yrityksen arvot näkyvät juuri meidän työssämme. Tai onko jokin työssä tehty valinta tai päätös arvojemme mukaista.

Omassa työssäni Ilmarisen arvot ”avoimesti, vastuullisesti ja yhdessä menestyen” ovat läsnä joka päivä. Koen tekeväni merkityksellistä ja vastuullista työtä, kun autan asiakkaitamme ratkomaan työkykyhaasteitaan ja rakentamaan parempaa työelämää. Työni teen yhdessä asiakkaiden kanssa, apunani Ilmarisen osaava asiantuntijajoukko.

Kati Huoponen
palvelujohtaja, työkykypalvelut
Ilmarinen

Ilmarisen työkykyjohtamisen teemat tarjoavat tietoa, työkaluja ja asiantuntemusta suunnitelmalliseen työkykyjohtamiseen. Tutustu teemoihin, poimi parhaat vinkit ja hyödynnä niitä arjessa.

Kirjoittaja

Kati Huoponen, Palvelujohtaja, työkykypalvelut, Ilmarinen