fbpx

Work goes happy

Blogit

ARVOT ILMAN AVOIMUUTTA EIVÄT MERKITSE MITÄÄN – 10 TEESIÄ

Pekka Saurin 10 teesiä

  1. Kaikkien organisaatioiden strategia perustuu viime kädessä arvoihin. Arvojen tuolla puolen on vain maailmankaikkeus ja äärettömyys.
  2. Teknologian ja erityisesti viestintäteknologian kehittyminen on tehnyt kaikki maapallon asukkaat riippuvaisiksi kaikista muista.
  3. Ilmastonmuutos on vakavin esimerkki tästä keskinäisriippuvuudesta: se on ihmiskunnan ensimmäinen konkreettisesti globaali, kaikki rajat ylittävä ongelma.
  4. Hienoja arvolistauksia voi käydä hakemassa hakukoneesta ja peistata organisaation strategian esipuheeksi. Kaikki organisaatiot ovat hyvän puolesta pahaa vastaan.
  5. Mutta tämä ei riitä.
  6. Arvojen pitää näkyä organisaation jokapäiväisessä toiminnassa ja viestinnässä. Muuten ne jäävät tyhjän tynnyrin kuminaksi.
  7. Avoin, kaksisuuntainen, monenkeskinen ja reaaliaikainen viestintä antaa kaikille mahdollisuuden arvioida organisaation arvojen toteutumista käytännössä.
  8. Tämä tarkoittaa, että jokaisen organisaation arvovalintojen uskottavuus mitataan sekä organisaation toiminnassa että sen viestinnässä.
  9. Jos organisaation sidosryhmät havaitsevat ristiriitaa organisaation kirjattujen arvojen ja jokapäiväisen toiminnan välillä, tilanne on korjattava pikimmiten.
  10. Tehokkain tapa varmistaa organisaation kirjattujen arvojen ja jokapäiväisen toiminnan sopusointu on avoimuus. Tällöin arvojen toteutumista voi kuka tahansa seurata kaiken aikaa, ja poikkeamia voidaan korjata nopeasti.

Pekka Sauri, työelämäprofessori, Helsingin yliopisto

Pekka Sauri luennoi #Wgh19 ”arvot ja työelämä” lavalla 26.3 klo 14.00 otsikolla: Johtaminen kommunikaation vallankumouksen jälkeen

Kirjoittaja

Pekka Sauri, Työelämäprofessori, Helsingin yliopisto