fbpx

Work goes happy

Blogit

Arvoilla kohti parempaa työkulttuuria

Viimeiset 10 vuotta olen tutkinut ja perehtynyt arvoihin yrityksen toiminnan ankkureina. Kuluneen vuoden aikana olen havainnut, että yhteiskunnassamme on herätty siihen, kuinka isosta asiasta onkaan kyse – ja sen myötä keskustelu työn merkityksellisyydestä ja arvoista on lisääntynyt. Haluaisinpa tähän todeta, että lopultakin! Sillä useissa tutkimuksissa on voitu osoittaa, että merkityksen ja tarkoituksen kokemuksen puute on yhteydessä masennukseen ja jopa itsemurha-ajatuksiin. Merkityksellisyydellä ei voida siis katsoa olevan vain filosofinen näkökulma vaan kysymys on paljon suuremmasta.

Tutkimusten mukaan jopa neljäsosa työssäkäyvistä ihmisistä voi huonosti työssään. Niiden mukaan myös jopa 10 suomalaista, joiden keski-ikä on 45 vuotta, jää joka päivä työkyvyttömyyseläkkeelle.

Tulos on huolestuttava. Eihän mikään yritys tai yhteiskunta voi kestää sitä, että avainosaajat nääntyvät työn äärelle tai eivät kykene enää työhön. Nämä tutkimukset ovat muistutus siitä, että arvoihin ja merkityksellisyyteen pitäisi kiinnittää entistä enemmän huomiota kaikissa yrityksissä, toimialasta ja sen koosta riippumatta.

Tiedämme, ettei mikään yritys voi enää tänä päivänä todeta: ”Meillä ei ole mitään arvoja.” Jokaisella yrityksellä on käytännössä oltava jotkin arvot määriteltynä. Jos ne on määritelty hyvin, niitä voi ajatella organisaatiokulttuurin ilmentyminä ja puheen muotoina. Arvot eivät kuitenkaan saa olla ihanteita, mitä meidän pitäisi olla vaan mitä olemme. Ihanteina ne vääristävät yrityskuvaamme, kuten olemme havainneet muutamista ikävistä julkisuudessa olleista esimerkeistä. Ellei niitä ole määritelty, niitä kuitenkin eletään todeksi joka päivä yrityksessä, mutta millainen on arvokuva, joka herää ulospäin?

Oma johtopäätökseni on, että ennemmin on puute arvotaidoista kuin piittaamattomuudesta tai haluttomuudesta kehittää toimivampaa ja jopa kannattavampaa liiketoimintaa, jossa ihmiset(kin) voivat hyvin. Ei ole yksinkertaisesti vielä syntynyt tietoisuutta siitä, miten otamme arvot puheeksi ja miten lähdemme linjaamaan tai oikeasti jalkauttamaan niitä organisaatiossamme.

Siksi olemme kehittäneet Jyri Kansikkaan kanssa Work goes values- seminaarin, joka suunnataan nimenomaan näiden välttämättömien arvotaitojen kehittämiseen. Tapahtuman puhujat ovat perehtyneet arvoihin ja antavat paljon ajateltavaa puheenvuoroissaan. Lisäksi seminaaripäivässä jokainen saa laittaa ”kädet saveen” ja työstää workshopeissa omia ja organisaation arvoja. Täten matkaevääksi lähtee käytännönläheisiä eväitä, joita voi hyödyntää.

Lisäinfot ja ilmoittautuminen Workgoesvalues -seminaariin https://www.wgh.fi/tapahtuma/work-goes-values/

P.S Tervetuloa kaikille avoimeen ja maksuttomaan arvotaitojen iltapäivään keskustakirjasto Oodin monitoimisalille 21.5 klo 13.

Ohjelmassa on arvopohjaista ohjelmaa, konkreettisia harjoituksia ja verkostoitumista. 

Alustajina toimivat arvostrategi Jaana Villanen, hyve-etiikan johtava asiantuntija, Antti Kylliäinen ja Jyri Kansikas, Work goes happy Oy:n toimitusjohtaja

Jaana Villanen, arvostrategi, palvelu- ja liiketoimintavalmentaja ja tietokirjailija

Kirjoittaja

Jaana Villanen, Arvostrategi, palvelu- ja liiketoimintavalmentaja ja tietokirjailija