fbpx

Work goes happy

Blogit

Anna työhyvän kiertää!

Palauta mieleesi jokin työyhteisösi vuorovaikutustilanne, mieti hetki – sitä tai niitä – ihan tavallisia arjen tilanteita. Mitä tulee mieleesi? Arvioidaanko ja arvostellaanko ideat kuoliaaksi vai kehitelläänkö niitä yhdessä hyväksymällä, arvostamalla ja yhdistelemällä niitä toisiinsa? Työyhteisön arjen kohtaamiset ja palaverit voivat olla vaikeita ja latistavia – tai vastaavasti energisoivia ja innostavia. Kaikki riippuu vuorovaikutuksen laadusta – onko vuorovaikutus rakentavaa vai kilpailevaa.

Oppivan ja hyvinvoivan organisaation itseään kehittävä ‘kollektiivinen äly’ perustuu vuorovaikutuksen rakentavuuteen: vasta silloin ryhmässä toimimisesta saadaan irti synergiaa, vasta silloin yhteistoiminnan tuloksena voi syntyä jotakin sellaista, mitä kukaan ei olisi yksin voinut saada aikaiseksi! Vasta silloin työyhteisössä kaikki kokevat olevansa merkityksellisiä ryhmän jäseniä, ja voivat hyvin.

Jani Turku ja Simo Routarinne, Improvment Oy

Kirjoittaja

,