fbpx

Work goes happy

Blogit

Työntekijän hyvinvointi ei ole enää päämäärä vaan menestymisen edellytys

Viime aikoina on paljon puhuttu työelämän muutoksesta. Mikään ei ole enää niin kuin ennen. Tai ainakin kaikki muuttuu tosi nopeasti, ja joudumme keksimään uusia tapoja tuottaa tulosta kustannustehokkaasti käytössä olevilla resursseilla. Työntekijöiltä odotetaan maksimaalista tulosta pienellä budjetilla. Työn tuottavuutta tehostetaan jatkuvasti, jotta talouskasvu olisi mahdollista.

Voisiko hyvään tulokseen päästä investoimalla henkilöstön hyvinvointiin? Tuottaisiko se enemmän kassavirtaa? Strategic Accountingin Riku Lehtinen teki yhdessä Turun Ammattikorkeakoulun ja Vaasan Yliopiston kanssa tutkimuksen työhyvinvoinnin vaikutuksesta kassavirtaan. Tulokset ovat mykistäviä, sillä hyvissä työhyvinvoinnin yhtiöissä kassavirta oli keskimäärin 800.000 euroa korkeampi vuositasolla, eli pehmeät arvot tuovat kovan rahan.

Linkki tutkimukseen http://www.strategicaccounting.fi/wp-content/uploads/2019/02/Johtamisen-laatu-ja-kassavirrat-tutkimus-2019.pdf

Miten hyvään työilmapiiriin päästään? Tutkimuksessa nousi esille selkeitä asioita, jotka yhdistivät yrityksiä, joissa oli hyvät kassavirtatulokset:

  1. Valmentava johtajuus
  2. Henkilöstön itseohjautuvuus
  3. Organisaatiotasojen vähyys
  4. Päätöksenteko annettu henkilöstölle, mikä nopeuttaa prosesseja
  5. Henkilöstön sitouttaminen
  6. Fyysisen ja henkisen kunnon ylläpito, käynnissä oli usein pitkäkestoisia työntekijöiden hyvinvointiin liittyviä projekteja.

Henkilöstöön investointi kannattaa siis myös taloudellisesti. Oleelliseen osaan nousee työntekijöiden itsetuntemus, keinot palautua työn haasteista ja resilienssi. Nämä eivät kuitenkaan johda mihinkään ilman työn prosessien jatkuvaa päivitystä ja itseohjautuvuuden taitojen kehittämistä. Lisäksi työntekijöille täytyy antaa valtaa päättää omasta parhaasta tavasta tehdä työtä tavoitteen saavuttamiseksi.

Henkilöstön hyvinvointiin vaikuttaa niin kutsutut pehmeät arvot ja taidot eli työntekijän mentaaliset taidot. Mikä yritys ei haluaisi itselleen työntekijää, jolla on hyvät vuorovaikutus- ja kuuntelun taidot tai loistava asenne ja motivaatio sekä on itseohjautuva? Näitä asioita ei voi ulkoa tuoda, mutta työnantaja voi mahdollistaa ilmapiirin, jossa jokainen voi loistaa omilla vahvuuksillaan ja kokea työn imua ja yhteisöllisyyttä, jossa yhteinen päämäärä ohjaa tekemistä.

Mikäli haluat tarkastella omia mentaalisia taitojasi työelämässä, käy vastaamassa työelämän mentaalisten taitojen kartoitukseen, niin saat palautteen omista taidoistasi. Linkki kyselyyn https://kysely.suomenmentaalivalmennus.fi/kysely?id=2#Tyoelaman-mentaalisten-taitojen-kartoitus

Annetaan siis työntekijöille mahdollisuus onnistua ja loistaa. Työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara.

Jouko Mikkola on Suomen Mentaalivalmennuksen toinen perustaja, työelämän ja urheilun mentaalivalmentaja ja Sertifioitu ActionTypes-valmentaja

Jouko luennoi Tampereen Work goes happy -tapahtumassa ja unelmien työpäivän webinaarissa 4.10.

Kirjoittaja

Jouko Mikkola, työelämän ja urheilun mentaalivalmentaja, ActionTypes Certified valmentaja, Suomen Mentaalivalmennus Oy