fbpx

Work goes happy

Blogit

Valmentavalla itsensä johtamisella flow-tilaan

Useat tietotyöläiset tekevät työtään epävakaassa, epävarmassa, monimutkaisessa ja monitulkinnallisessa ympäristössä (VUCA). Kun tähän yhdistetään erilaiset työelämän kehityssuunnat, kuten eriaikaisen ja -paikkaisen työn sekä itseohjautuvuuden kasvu, niin ei ole ihme, että monet kokevat vaikeuksia itsensä johtamisen kanssa. Ennalta määritellyt säännöt ja prosessit eivät enää riitä, vaan tarvitaan viisautta toimia kuhunkin tilanteeseen sopivalla tavalla.

Mistä tämä viisas toiminta sitten kumpuaa? Nykytyön ympäristössä avain viisaaseen työhön on valmentava itsensä johtaminen.

Itsensä johtaminen perustuu toimintaa ohjaaville ajattelumalleille ja käytössä oleville työkaluille. Valmentava itsensä johtamisen ote taas on näiden ajattelumallien ja työkalujen tarkoituksenmukaista, tehokasta ja kestävää hyödyntämistä sekä kehittämistä. Jokainen meistä on työarkensa tasolla itsensä johtamisensa päävalmentaja. Kysymys kuuluukin, että millainen päävalmentaja olet itsellesi?

“Flow on viisaan työn sivutuote.”

Viisaan työn ydintekijöitä ovat havaintojeni mukaan rentous, rakkaus ja reflektio, joita valmentavalla itsensä johtamisella pyritään edistämään. Rentous syntyy kyvystä sovittaa oma kehomielen tila ja ponnistelun taso tehtävän mukaiseksi. Rakkaus on kykyä ymmärtää ja huolehtia siitä mikä on arvokasta, olla (itse)myötätuntoinen ja asettaa rajoja. Reflektio on kykyä pysähtyä, olla kartalla ja hahmottaa kokonaiskuva kehittävästä näkökulmasta.

Näistä rentous näyttäytyy toiminnassa, rakkaus suhteessa toimintaan ja reflektio toiminnan havainnointina. Tällaisen abstraktin määrittelyn lisäksi kolmikkoa voi jakaa hyvinkin käytännönläheisiin työkaluihin ja toimintatapoihin. Esimerkiksi vireystilan ylläpito ja keskittymisen parantaminen liittyvät rentouteen, priorisointi ja riittävän hyvän ymmärtäminen rakkauteen, ja tavoitteiden asettaminen ja työn suunnittelu reflektioon.

Flow liittyy edellä mainittuihin teemoihin siten, että se on viisaan työn sivutuote, kuten on pidemmällä aikajänteellä myös työn imu. Flow on tieteen määritelmän mukaan optimaalinen tietoisuuden tila – itse puhun useimmiten ihanteellisesta tekemisen tilasta. Flow-kokemukset ovat niitä hetkiä, jolloin uppoudut tekemiseen, aika rientää ja muu maailma unohtuu ympärillä. Tekeminen tuntuu virtaavalta ja vaivattomalta, vaikka toimisitkin osaamisesi äärirajoilla.

Valitettavasti tutkimusten mukaan vain viisi prosenttia työajasta vietetään flow-tilassa – kehittämisen varaa siis löytyy rutkasti. Emme voi jokaisessa hetkessä päästä flow’hun, mutta viisaan työn ja flow’n edistäminen on silti vaivan väärti, sillä sen myötä paranevat aikaansaanti, hyvinvointi, luovuus ja oppiminen. Tästä hyötyvät sekä yksilöt että työyhteisöt.

Valmentava itsensä johtaminen on siis työkalu, viisas työ tekemisen tavoite ja flow sivutuote. Nämä kolme kulkevat käsi kädessä, ja edistäessäsi edellytyksiä yhdelle, luot edellytyksiä kaikille.

Mikäli herättely näihin teemoihin tuntuisi tarpeelliselta työyhteisöllesi, niin kurkkaa puheteemani WGH:n asiantuntijasivulta Jussi Venäläinen.

Jussi Venäläinen (KTM, AmO) on Suomen johtava flow-tilan asiantuntija, Flow Akatemian perustaja ja viisaan työn kivankova ammattilainen.

Kirjoittaja

Jussi Venäläinen, Flow-tilan ja viisaan työn kivankova ammattilainen

Tutustu asiantuntijaan