fbpx

Work goes happy

Blogit

Väestöliitto myönsi Perheystävällinen työpaikka -tunnukset ensimmäisille yrityksille

Work Goes Happy -tapahtumassa 15.3.2018 myönnettiin Perheystävällinen työpaikka -tunnukset
DNA Oyj:lle, Tutoris Oy:lle ja Mannerheimin Lastensuojeluliitolle.

”Reilun kahden vuoden aikana näissä kolmessa organisaatioissa on tehty Väestöliiton tukemana perheystävällisyyden alkukartoitus, koko henkilöstöä koskenut perheystävällisyyskysely, kehittämistoimia sekä kokonaisarviointi, johon on kuulunut erilaisia osioita. Kaikki kolme tunnuksen saavaa työnantajaa ovat täyttäneet tunnuksen saamisen kriteerit.” kertoo erityisasiantuntija Anna Kokko Väestöliitosta.

DNA:lle Väestöliitto antaa erityiskiitosta siitä, että yritys lähti heti alusta alkaen toteuttamaan perheystävällisten käytäntöjen kehittämistyötä dynaamisesti. Esimerkkinä voidaan mainita etätyön laajentaminen asiakaspalvelutehtäviin, perheen ja työn kysymysten avoin puheeksi ottaminen työyhteisössä sekä viikon palkallisen isovanhempainvapaan myöntäminen työntekijöille.

Tutoris Oy:llä on pitkä historia perheystävällisyyden toteuttamisessa. Lähes 100-prosenttisesti naisvaltaisessa yrityksessä perhevapailla saattaa olla samaan aikaan jopa 25 prosenttia henkilöstöstä. Tutoris on edelläkävijä etäyhteyksien hyödyntämisessä hoiva-alalla. Välimatkat puheterapiaa tarvitsevan koululaisen ja terapeutin välillä saattavat olla useita satoja kilometrejä. On sekä Tutoriksen työntekijän että lapsen ja vanhempien etu, kun vastaanotto voi tarvittaessa tapahtua myös etäyhteyden kautta.

Perheystävällinen työpaikka -ohjelman myötä Mannerheimin Lastensuojeluliitossa on otettu käyttöön muun muassa laajennettu etätyö, työaikojen joustavuutta tukevaan teknologiaan on investoitu ja HR- ja työajanseurantajärjestelmiä on ajanmukaistettu.

Perheystävällinen työpaikka -ohjelma lanseerattiin 31.10.2017. Sen pilotoinnissa on ollut mukana vuodesta 2016 lähtien edelläkävijäorganisaatiota, joista ensimmäisinä Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen sai kolme suomalaista järjestötyönantajaa.

Tunnuksen voi saada Perheystävällinen työpaikka -ohjelman hyväksytyn läpikäynnin ja kokonaisarvioinnin jälkeen. Ohjelma on tarkoitettu kaikille työantajille niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Ohjelmaan on liittynyt mukaan jo lähes parikymmentä työnantajaa muun muassa teknologian ja taloushallinnon aloilta, kunnista, it-alalta, sote-organisaatioista sekä järjestötyönantajista.

www.perheystävällinentyöpaikka.fi
Perheystävällinen työpaikka -ohjelma on investointi yrityksen tärkeimpään pääomaan ­– omaan henkilökuntaan.

Kirjoittaja

,