fbpx

Work goes happy

Blogit

Työpaikan valinnoilla laatua perhe-elämään

 

Tiedetään, että parisuhteen tila heijastuu työn tehokkuuteen yhtä lailla kuin palautuminen ja hyvä unikin. Töissä on vaikeaa olla luova ja tehokas, jos kotona ei pysty kireän tunnelman vuoksi latautumaan. Aivot eivät jaksa kuormitettuina antaa parastaan. Kunnioittavassa ja tasaveroisessa parisuhteessa elävä saa todennäköisemmin itsestään töissä enemmän irti kuin latistavassa perhetilanteessa elävä.

Vallitseva kiireinen elämäntapa, jossa molemmilta puolisoilta edellytetään täysipainoista työelämään ja harrastuksiin osallistumista, kuormittaa usein juuri parisuhdetta. Työ, vapaa-aika ja perhe-elämä kamppailevat samasta ajasta keskenään. Monesti lapsiperheissä jälkikasvun tarpeet asettuvat puolison toiveiden edelle.

Perheen ja parisuhteen ympärillä käytyä keskustelua on yli sadan vuoden ajan sävyttänyt huoli yhteiskunnallisen muutoksen nopeudesta sekä näkemys eskaloituvan pahoinvoinnin aiheuttamasta tuhosta perheelle. Uutta on se, että vanhempien uupumisen, alhaisen syntyvyyden ja vaateliaan työelämän nähdään liittyvän toisiinsa.

Perheiden uupuminen nousi esiin myös vuonna 2012 julkaistussa väitöstutkimuksessani. Keskeisenä parisuhdetta kuormittavana tekijänä nähtiin työn ja perheen välillä juoksemisesta johtuva kiire. Ilmiö on tuttu myös arkityöstäni, parisuhdetapahtumien vertaisryhmistä. Tapahtumiin tullaan usein siksi, ettei aika hyvästä tahdosta huolimatta meinaa kahden tulonhankkijan perheissä riittää puolisolle. Jotain halutaan tehdä toisin, mutta aina ei tiedetä mitä.

Me ihmiset olemme keskenämme erilaisia. Osa sietää kiireistä elämäntapaa hyvin, osa on vaarassa uupua taakan alle. Kaikilta ei pidä edellyttää samanlaista suoritusta. Siksi perheiden valinnanvapauden lisäämiseen tulee kiinnittää esimiestyössä huomiota. Viesti, että lapset ovat tärkeä osa työntekijän elämää, tulisi lausua riittävän kuuluvasti. Monessa työyhteisössä se tarkoittaa jo lyhennettyjä työpäiviä lasten ollessa pieniä, etätyötä sekä lasten näkymistä työpaikoilla – toisinaan myös palavereissa.

Perheiden hyvinvointi ollaan näin vaalien alla ottamassa tosissaan. Hyvä niin. Vanhempien pahoinvointi heijastuu yhteiskuntaamme monenlaisina ilmiöinä, joista avioerot ovat vain yksi.

Jos mielimme saada perheasian Suomessa kuntoon, ilmapiirin parisuhdetta ja lapsia kohtaan tulisi muuttua myös työpaikoilla myönteisemmäksi – jopa parisuhdetta ja perhe-elämää tukeviksi teoiksi, joista työnantaja voisi vähän maksaa.

Perheisiin panostamiseen on toinenkin syy: kansantalouttamme riivaava kestävyysvaje. Tutkimusten mukaan ongelmia ennalta ehkäisevät toimet lapsiperheiden tukemiseksi kohentavat huomattavasti kasvavan polven terveydentilaa, koulutuloksia, työllistymistä ja kokonaisvaltaista elämässä menestymistä. Pärjäävä yksilö aiheuttaa alhaisempia terveydenhoito- ja sosiaalimenoja sekä maksaa elämänsä aikana enemmän veroja. Työpaikalla tehdyillä valinnoilla on väliä: niillä voidaan pienentää myös julkisen talouden kestävyysvajetta.

Hanna Ranssi-Matikainen, toiminnanjohtaja

Parempi avioliitto ry

Kirjoittaja

Hanna Rnassi-Matikainen, Toiminnanjohtaja, Parempi avioliitto ry