fbpx

Work goes happy

Blogit

Työnilo tuottaa energiaa, joka voi siirtää vuoria!

Olin opiskeluaikoinani joulumyyjänä Winterin lelukaupassa. Tiimimme oli iloinen ja innokas, jossa vakiomyyjät auliisti opastivat meitä ruuhka-apulaisia. Uskon, että myös asiakkaat kokivat tiimimme hyvän hengen ja joulumielen. Kaupan omistaneen säätiön johtaja kävi kerran pari joulukiireen keskellä kiittämässä henkilökuntaa: olimme ylittäneet myyntitavoitteemme. Positiivinen palaute toi hyvän mielen ja kannusti jatkamaan pitkiä päiviä säpinän ja hyörinän keskellä. Koin, että olen osa tiimiä ja että työtäni arvostetaan. Hauskin työpaikka urallani!

Meistä jokainen haluaa onnistua työssään, haluaa kokea olevansa arvostettu ja työyhteisölle tärkeä. Pomoille toki kaatuu merkittävä vastuu hyvästä johtamisesta, selkeistä tavoitteista ja onnistumisen edellytyksistä, mutta meillä jokaisella on vastuu kantaa kortemme kekoon hyvän työyhteisön puolesta.

Tämä periaate on syvällä Ruohonjuuren arvopohjassa. Se ilmenee pieninä arkielämän asioina: kuuntelemisena, auttamisena, yhdessä tekemisenä, kannustuksen ja kiitoksen antamisena. Kysymys on siis, miten yhdessä luomme toimivan, innostavan ja tulosta luovan työyhteisön. Tätä ei pelkillä kovilla tavoitteilla ja tiukalla seurannalla saavuteta.

Vaikka arjessaan parhaansa  yrittäisi, kaikki ei mene aina ns. putkeen: kommunikaatio epäonnistuu, virheitä sattuu, tavoitteet ja tulokset eivät kovasta yrittämisestä huolimatta kohtaa. Terveessä työyhteisössä epäonnistumista ei tarvitse jäädä yksin suremaan, vaan luottamuksen ilmapiiri auttaa suuntaamaan energian eteenpäin, oppimaan tapahtuneesta.

Myyntityössä, kuten elämässä ylipäätään, kyse on ihmisten kohtaamisesta. Jokainen kohtaaminen voi joko antaa energiaa tai viedä sitä. Asiakas antaa työllemme olemisen oikeutuksen, joten hänen kokemuksensa kohtaamisesta ratkaisee. Mutta asiakastyytyväisyys korreloi hyvin voimakkaasti henkilökunnan työtyytyväisyyden kanssa eli hampaat irvessä emme saa aikaan hyvää asiakastyytyväisyyttä emmekä huipputuloksia. Sitä vastoin hyvä työilmapiiri luo energiaa ja kasvattaa tulosta – ja työssä voi ja saa olla jopa hauskaa!

Ruohonjuuren strategian yksi kantava kivijalka on alusta alkaen ollut ”Ainutlaatuinen yrityskulttuuri”. Tämä lähtee jokaisen ruohonjuurelaisen huomioimisesta yksilötasolla. Kokemus siitä, että  jokainen meistä on työyhteisölleen tärkeä, on yhteinen tinkimätön tavoitteemme.

Lainaan lopuksi liikemies, kansanedustaja Harri Harkimon sanoja: ”Sellaiset ihmiset, jotka eivät elä sydämellään, eivät myöskään saa paljoa aikaan. Kun paneutuu työhönsä koko sydämellään, osaa huomioida toisia ja toimia niin, että koko porukka menestyy. Menestyneissä yrityksissä työhyvinvoinnista huolen pitäminen on yrityksen sydämestä huolehtimista. ”

Näin on myös meillä Ruohonjuuressa: työhyvinvoinnista huolehtiminen on Ruohojuuren sydämessä.

Tuulikki Markkula, hallituksen puheenjohtaja, Ruohonjuuri

Kirjoittaja

,