fbpx

Work goes happy

Blogit

Työn tarkoitus muuttuu

Työtä on tavattu tehdä siksi, että olisi toimeentulo. Toimeentulon ytimessä on ruoka, asuminen ja terveydestä huolehtiminen.

Muuttuva maailma muuttaa työnteon tarkoitusta. Yhä useammin työn avulla ratkaistaan yhteiskunnallisia ongelmia ja ihmiskunnan yhteiseen tulevaisuuteen liittyviä haasteita.

Tulevaisuudessa pelkkä toimeentulon turvaava palkka ei enää motivoi työntekijää. Hyvä tulevaisuus edellyttää rauhaa. Rauha perustuu kehityksestä seuraavien hyötyjen ja haittojen reiluun jakamiseen, jotta mahdollisimman monen ihmisen ulottuvilla olisi kaikkea sitä, mitä hyvään elämään tarvitaan.

Ennen pitkää kaikkea ihmisen tekemää työtä lävistää tieto siitä, että ihmisen hyvinvointi on riippuvaista tavoistamme kohdata luonnonvarojen hupeneminen, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja ilmaston häkellyttävän nopea muuttuminen. Ihmisen elämä kun on täysin riippuvaista elinvoimaisesta luonnosta.

Kun työmotivaation painopiste siirtyy toimeentuloa turvaavasta palkasta kohti yhteiskunnallisten ja maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisua, lisääntyy työntekijän kokema työn merkityksellisyys. Hänellä on entistä parempia syitä tehdä työtä.

Työn merkitykselliseksi kokemisessa on kyse siitä, että työ kytkee ihmisen ratkaisijoiden joukkoon. Niiden joukkoon, joista meidän jälkeemme elävillä ihmisillä on hyviä syitä olla ylpeitä.

Työn painopisteen muuttumista elintason parantamisesta elämänlaadun kohentamiseen vauhdittaa myös se tosiasia, että rahan voima hyvän elämän antajana on viimeisten vuosikymmenten aikana vähentynyt. Suomi on jo yksi maailman vauraimpia maita. Ihmisen perustarpeiden tyydyttäminen on meillä Suomessa monilta osin helpompaa kuin useimmissa muissa maailman maissa.

Työn tarkoituksen painopisteen siirtyminen haastaa elinkeinoelämää. Mikä tahansa ei enää käy. Yrityksellä täytyy olla selkeä tehtävä yhteiskunnassa ja maapallolla. Aina näin ei ole.

Olemassaolon oikeutuksen pohdinnassa otetaan kantaa siihen, miksi yritys on olemassa. Vahvimmin tässä pohdinnassa pärjäävät ne yritykset, jotka lunastavat paikkansa yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisijoina ja planetaarista haasteiden taklaajina. Ne ovat auringonnousun yrityksiä, jotka vetoavat kansalaisiin tarjoamalla ratkaisuja yhteiskunnan ja ihmiskunnan hyvän tulevaisuuden rakentamiseen.

Apulaisprofessori Arto O. Salonen on kestävän hyvinvoinnin asiantuntija. Hän rakentaa ratkaisuja, joista meidän jälkeemme elävät voivat olla ylpeitä.

Arto O.Salonen luennoi unelmien työpäivän päätapahtumassa Turun ammattikorkeakoulun Educity-oppimisympäristössä 2.10 otsikolla ”Erillisyydestä yhteisöllisyyteen”

Päivän ohjelmaa voi seurata maksuttomassa webinaarissa. Lisätietoja unelmientyopaiva.fi

Kirjoittaja

Arto O. Salonen, Professori

Tutustu asiantuntijaan


Asiantuntijan muut kirjoitukset