fbpx

Work goes happy

Blogit

Työhyvinvointia parisuhdekursseilta?

Olen alkuvuodesta yrittänyt selvittää, mitkä mahdollisuudet työnantajalla on lisätä henkilöstönsä työhyvinvointia parisuhdetta tukemalla. Verolain mukaan työnantaja voi erilaisin hyvinvointisetelein kannustaa henkilöstöä liikkumaan. Se voi lisätä heidän fyysistä hyvinvointiaan maksamalla esimerkiksi urheiluhierontaa, jalkahoitoa tai hammashoitoa. Parisuhteen hoitaminen ei mahdu mihinkään näistä kategorioista.

Vaikka modernin yrityksen tavoite on tuottaa arvoa omistajille, asiakkaille ja työntekijöille, arvopohja määrittelee sen, miten voitto tehdään: yhdessä työntekijöiden kanssa vai heidän kustannuksellaan. Arvojen tulee näkyä tekoina yrityksen päivittäisessä toiminnassa. Vaikka euroilla on väliä, perimmäinen kysymys kuuluu, kumpi on tärkeämpi, raha vai ihminen.

Olisin toivonut, että työnantajalla olisi suurempi mahdollisuus tukea työntekijänsä jaksamista parisuhdekurssin kustannuksiin osallistumalla. Suomalaisissa arvotutkimuksissa perhe nousee nimittäin yhä uudestaan kärkisijalle. Omaa laumaa, parisuhdetta ja lapsia, arvostetaan. Ja arvot kertovat, mikä on ihmiselle tärkeää.

Jos työnantaja ei voi tarjota tukea verottomasti, sitä voitaisiin tarjota verotettavana henkilöstöetuna. Työnantaja voisi lahjoittaa työntekijälleen parisuhdevalmennussetelin yhteistyössä parisuhdejärjestöjen kanssa. Etua voisivat innostua hyödyntämään sellaiset suomalaisyritykset, jotka haluavat panostaa työntekijään ja hänen perheeseensä. Useimmat yritysjohtajat tunnistavat ja tunnustavat perheiden hyvinvoinnin suoran yhteyden työssä jaksamiseen. Ja tämä on uskoakseni edelleen voimistuva trendi.

Entä millä muulla tavalla perhearvoja voitaisiin tehdä työyhteisössä näkyvämmäksi? Johto voisi viestiä arvostusta lisäämällä työntekijän vaikutus- ja kehittämismahdollisuuksia työn ja perheen yhteensovittamisessa. Luottamus ja omien arvojen mukaan toimiminen vapauttaa työpaikalla uskomattoman määrän luovuutta ja elinvoimaisuutta myös silloin, kun kotona sattuu olemaan vaikeampaa.

Hanna Ranssi-Matikainen, TT, Parempi avioliitto ry, toiminnanjohtaja

Kirjoittaja

Hanna Ranssi-Matikainen, TT, Parempi avioliitto ry, toiminnanjohtaja