fbpx

Work goes happy

Blogit

Työhyvinvointi kunta-alan tuottavuuskehityksen ykkösteemaksi

Maan hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen tavoitteena on nostaa keskimääräistä eläkkeelle siirtymisiän odotetta
kolmella vuodella vuoteen 2025 mennessä. Kevan strategiset tavoitteet lähtevät työssä jatkamisen tukemisesta:
mahdollisimman moni jatkaisi työssä omaan eläkeikäänsä tai sen yli, mahdollisimman harva jäisi työkyvyttömyyseläkkeelle tai mahdollisimman moni jatkaisi työssä, vaikka työkyky olisi alentunut. KT-kuntatyönantaja ja kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat laatineet oman tuloksellisuuskampanjan, jossa keskeisenä sanomana on turvata kuntapalvelujen kilpailukyky ja laatu myös tulevaisuudessa. Hankkeessa korostetaan yhteistyön, osaamisen ja ammattitaidon, kestävien ratkaisujen ja hyvinvoinnin kokonaisuuksia.
Tutkimuksellinen tieto kertoo aukottomasti, että organisaation tuottavuuskehityksellä ja työhyvinvoinnilla on erittäin vahva kohtalonyhteys. Vastaavasti työpahoinvointi alentaa tuottavuutta ja aiheuttaa erittäin suuret välilliset ja välittömät kustannukset organisaatioille. Lähteestä riippuen koko valtakunnan tasolla puhutaan 20-30 MRD:n euron menetyksistä. Kansallisen tason menetys on noin puolet valtion budjetin määrästä. Suuren kaupungin tasolla puhutaan miljoonista euroista. Kulman takana odottaa julkinen kestävyysvaje, ikärakenteen muutos, kasvava eläköityminen ja polarisoituvat sukupolvet työelämässä.
Suomalaiseen työelämään tarvitaan nyt aitoa ja laajaa sitoutumista työhyvinvointiin. Millainen on meidän itse kunkin organisaation työantajatahto asioihin? Katkeavatko kansallisista tavoitteista lähtevät tahtotilat  yksittäisiin organisaatioihin tullessa vai olemmeko määritelleet yhteiset sisällöt ja johtamisen mallit työhyvinvoinnin johtamiseen? Jyväskylässä olemme rakentaneet näihin asioihin sisältöjä voimallisemmin vuodesta 2010 lähtien. Pyrimme tunnistamaan ja tukemaan henkilöstöämme työkyvyn alenemisen tilanteissa? Olemme määritelleen minkälaista johtamista ja millaisia työntekijätaitoja edellytämme työntekijöiltämme? Olemme määritelleet, kuinka puutumme erilaisiin työelämän häiriötilanteisiin? jne.
Haaste on iso, mutta ratkaistavissa. Lohdullista tässä on, että haaste on hyvin pitkälle ratkaistavissa jokaisen
organisaation omilla päätöksillä ja toimenpiteillä.
Tervetuloa Jyväskylään!

Kirjoittaja

,