fbpx

Work goes happy

Blogit

Tarvitseeko lukea?

Poikkeuskevät on tuonut monille lisää aikaa. Toisaalta muuttuneet rutiinit ja olosuhteet aiheuttavat kiirettä. Lukeminen rauhoittaa uuden arjen keskellä, antaa virikkeitä ja ruokkii mielikuvitusta. Lukemisen merkitys kannattaa muistaa kevään jälkeenkin.

Poikkeuskevät on viimeistään paljastanut, kuinka valtavan digitaalisen murroksen yhteiskuntamme on viimeisen vuosikymmenen aikana kokenut. Teknologia on tuonut mukanaan joustoa, mutta myös uudenlaisen lukutaidon tarpeen. Sanallisen tekstin lukemisen ja kirjoittamisen lisäksi meiltä edellytetään kuvien, videoiden, digitaalisten ja audiotekstien ymmärtämistä ja tuottamista nykyteknologian avulla.

Tiedon tarve on juuri nyt poikkeuksellisen suuri, ja sisällön suhteen vaaditaan yhä kriittisempää lukutaitoa. Medialukutaito, tilanteiden hahmottaminen ja luetun tai kuullun analysointi ovat entistä tarpeellisempia taitoja.

Hyvä lukutaito antaa keinot pärjätä uusien mediaympäristöjen ja tietotulvan keskellä. Resepti sen saavuttamiseen on yksinkertainen: hyvän lukutaidon saa vain lukemalla.

Monta hyvää syytä tarttua tekstiin

Lukeminen vaatii aikaa, mielellään ilman keskeytyksiä. Erityisesti nyt kannattaa suoda itselleen kiireetön hetki muiden maailmoiden keskellä. Pitkäaikaista muistin käyttöä ja tarinan hallintaa vaativa lukeminen tarjoaa vastapainoa nopeaa viestintää suosivaan, lyhytjännitteiseen arkeen. Kirjallisuus pakottaa pysähtymään ja keskittymään käsillä olevaan.

Kirjallisuuden avulla ymmärrämme maailmaa, elämää ja muita ihmisiä syvemmin. Kirjallisuus välittää meille erilaisia maailmoja, kokemuksia ja tunnetiloja. Tuoreen selvityksen mukaan taiteen kokemisesta voi olla apua myös monien fyysisten sairauksien hoitamisessa.

Lukeminen voi auttaa käsittelemään vaikeitakin asioita ja sanallistamaan paremmin omia tunteita. Lukeminen syventää ymmärrystä monimutkaisista kokonaisuuksista, laajentaa ajatusmaailmaa oman toimintaympäristön ulkopuolelle ja synnyttää uusia ideoita. Erityisesti lapsille kannattaa lukea juuri nyt – yhteinen lukuhetki tuo turvaa ja lohtua muutoksen keskellä. Yhteisöllinen lukeminen sopii kuitenkin ihan kaikenikäisille. Ystävien tai perheen kanssa vaikka virtuaalisesti jaetut lukukokemukset laajentavat omaa tulkintaa ja luovat yhteyttä fyysisestä etäisyydestä huolimatta.

Poikkeuskevät on osoittanut tarinoiden, mielikuvituksen ja taiteen merkityksen ihmiselle. Jos lukeminen ei ole aiemmin kuulunut arkeen, on nyt hyvä hetki aloittaa. Olennaista on tehdä lukemisesta itselleen mieluisa ja mahdollisimman vaivaton tapa – sitä ei tarvitse asettaa vastakkain esimerkiksi digitaalisten laitteiden käytön kanssa. Tarttua voi lehti- tai blogiteksteihin, tietokirjoihin tai vaikka elämäkertoihin. Lukea voi painetulta sivulta tai padilta, ja tarinoita voi myös kuunnella.

Fyysisen kunnon lisäksi poikkeusoloissa kannattaa huolehtia henkisestä kunnosta.

Helpot keinot lukemisen aloittamiseen:

  1. Aseta itsellesi tavoite: Päätä lukevasi vaikka 15 minuuttia päivässä. Laita täksi aikaa laitteet hiljaiselle. Tai päätä sivumäärä, jonka luet joka päivä.
  2. Tee teksteistä itsellesi helposti saatavia: Kuunteletko mieluiten äänikirjoja, lataatko puhelimelle sovelluksen, suositko blogeja tai lehtiuutisia? Poikkeusolojen jälkeen kirja on sopivaa matka-ajanvietettä. Kanna kirjaa aina mukana – esineenä tai puhelimelle ladattuna!
  3. Kysy suosituksia: oikean tekstin löytäminen on lukemisessa tärkeintä. Kysy vinkkejä kavereilta, kirjakauppiailta tai kirjastoammattilaisilta. Parhaillaan käynnissä oleva Lukuviikko tarjoaa runsaasti vinkkejä ja sisältöjä lukemiseen: #lukuviikko #lukuviikko2020
  4. Lue ennen nukkumaanmenoa. Säännöllinen iltalukeminen parantaa tutkitusti unen määrää ja laatua ja on yhteydessä parempaan terveyteen.
  5. Perusta lukupiiri. Lukupiirit tekevät lukukokemuksesta jaetun ja antavat samalla uusia oivalluksia ja tulkintoja. Lukupiiri voi toimia myös virtuaalisesti.
  6. Aseta itsellesi tavoite: Päätä tietty sivumäärä jonka luet joka päivä.

Saara Oranen, viestintäpäällikkö, Lukukeskeskus

Lukukeskus on lukemisen ja lukutaidon asiantuntijaorganisaatio. Lukukeskus vaikuttaa välittämällä tietoa medialle ja vaikuttajille, järjestämällä kirjailijavierailuja, julkaisuilla sekä toimimalla hankkeiden kautta. Lukukeskukselta voi tilata kirjailijoita myös työyhteisöihin sekä pyytää asiantuntija-apua lukutaidon kehittämiseen. Lue lisää: www.lukukeskus.fi

Kirjoittaja

Saara Oranen, viestintäpäällikkö, Lukukeskeskus