fbpx

Work goes happy

Työelämän Pro-esiintymistaidot

Työelämän Pro-esiintymistaidot

Hotel U14, Helsinki
20.4.2023 8:30 - 12:00

Tapahtuman osallistumismaksu voidaan myös laskuttaa, ota yhteyttä: Jyri Kansikas, jyri.kansikas@wgh.fi tai 050 543 1659.

Tavoite

Tämän valmennuksen tavoitteena on kehittää ja vahvistaa osallistujien esiintymistaitoja sekä liveyleisölle että virtuaalisessa kontekstissa kameran välityksellä. Valmennuksessa puretaan arkiajattelun esteitä esiintymisen vaikuttavuudelle ja varmuudelle sekä opetellaan ilmaisun vapauttamiseen ja joustoon tähtääviä tekniikoita.

Sisältö

Tässä valmennuksessa tutustumme erilaisiin tekniikoihin, jolla esiintymisen iloa ja rentoutta voidaan lisätä ja stressiä hillitä. Lisäksi tutkimme keinoja kutsua yleisöä mukaan esityksen interaktioon, jopa kameran linssin välityksellä. Opimme myös soveltamaan improvisaation metataitoja esiintymistilanteiden sujuvoittamiseksi ja rikastamiseksi. Tutustumme myös oman ilmaisun tyypillisiin strategioihin ja kehitetään edelleen sen joustoa, harjoitellaan kehon kielen ja äänen tietoista käyttöä sekä käsitellään etäesiintymisen erityispiirteitä.

Toteutus

Työpaja on vahvasti toiminnallinen ja sisältää sekä teoriaa että harjoittelua. Työpaja koostuu kahdesta puolen päivän lähivalmennuksesta sekä välitehtävästä. Osallistujat saavat työkaluja, joilla he voivat kehittää esiintymistaitojaan omatoimisesti jatkossakin. Luvassa on toiminnallista oppimista, eli teemme yhdessä yksinkertaisia, käytännönläheisiä ja hauskoja harjoituksia, joiden avulla tutkimme live- ja kameraesiintymisen mekaniikkaa. Jokainen harjoitus puretaan keskustellen.

Osallistujat tekevät ennakkotehtäväksi lyhyen videoesityksen, joko Howspacetai muulle ennalta ilmoitettavalle alustalle – valmennuksen päätyttyä tehdään toinen esitys videolle ja molemmista tehtävistä saadaan kannustavaa ja vahvuuslähtöistä fasilitoitua vertaispalautetta.

Lisäksi osallistujat saavat välitehtäväkseen tehdä havaintoja ja kokeiluja oman työarkensa esiintymis- ja vuorovaikutustilanteissa. Tulokset puretaan jälkimmäisessä osassa.

Valmentaja

Simo Routarinne on Proimpro Oy:n luova johtaja, vuorovaikutusmuotoilija ja soveltavan improvisaation valmentaja. Hän on kansainvälisesti arvostettu statusilmaisun, vallan viestinnän asiantuntija, viisas ja hauska luennoitsija, fasilitoija, moderaattori sekä kouluttaja. Lähes 30 vuoden kokemuksellaan ja kannustavalla työotteellaan hän saa lyhyessäkin ajassa ihmiset ja organisaatiot muuttamaan toimintatapojaan sujuvimmiksi edistäen sekä työhyvinvointia että tuloksellisuutta.

 

Sijainti

Hotel U14, Helsinki