fbpx

Work goes happy

Blogit

Robotit herättävät ihmisyyteen

Tekoäly tulee. Se on tullut jo. Kaikki, mikä on automatisoitavissa kannattaa automatisoida. Kone on monessa asiassa varmempi, tehokkaampi ja virheetön. Robotti on väsymätön ja se käsittelee sekunnissa tietomäärän, johon ihmiseltä menisi vuosikausia.

Varmaa on, että koneet korvaavat yhä enemmän ihmisten tekemää työtä ja muutokset työtehtävissä ja työelämässä ovat väistämättömiä.  Työnkuvat, työn tekeminen ja työntekijöille asetetut tavoitteet mullistuvat.

Se on hyvä uutinen, mahdollisuus ihmisyydelle joka rutiinien ja automaationkaltaisten tehtävien alla on joutunut sivurooliin. Robotin lailla toimiessaan moni ihminen on menettänyt osan itsestään tunnesuojamuurin taakse. Moni on uupunut toteuttaessaan asioita ja tavoitellessaan tuloksia, joissa tiettyä kaavaa ja rakennetta toistava robotti ylivertainen.

Ihminen on upea ja ihmeellinen

Sinulla on sydän tunteet ja luovuus – jokainen on ainutlaatuinen.

Me ihmiset teemme vaikutuksen, olemme läsnä, osallistumme ja kommunikoimme. Välitämme. Me oivallamme, opimme, kysymme ja muutamme suuntaa. Kehitymme jatkuvasti kukin omalla polullamme. Johdamme itseämme ja toisiamme ja tähtäämme tavoitteisiin. Tätä ei kone voi koskaan korvata.

Kehittyvä ihminen tiedostaa, että robotit ovat meille loistavia apulaisia niissä asioissa, joissa kone on parhaimmillaan. Koneet auttavat meitä saavuttamaan aiemmin saavuttamattomia tavoitteita ja tuloksia. Siksi on tärkeää ymmärtää muutoksen myönteiset ja kielteiset vaikutukset – sen eri tasot.

Tekoälyn ja robotiikan tulo voi olla vapautus, joka nostaa esiin ihmisen vahvuudet.

 Ihmisyyden vallankumous

Tämä matka kohti uutta on vallankumous, joka vaatii uusia taitoja, nyt erityisesti ihmisen ymmärtämistä.

Kun robotit asettuvat rutiineihimme, on johtajien ja hr-väen on ymmärrettävä, millainen haaste teknologian yksiulotteinen maailma on ihmisen motivaatiolle ja halulle kehittyä. Hallitsematon muutos voi olla identiteettikriisi koko ihmiskunnalle. On nähtävä tulevaan, kehityttävä itse ja autettava muita kehittymään. Muutos on herätys, hämmennys ja lopulta inhimillisyyden vapautus – jos niin haluamme.

Työssäni aikuiskasvatustieteen ja henkilöstöjohtamisen yliopistonopettajana saan olla aitiopaikalla todistamassa ja mahdollistamassa juuri nyt akuutisti tarvittavien tietojen ja taitojen omaksumista ja hyödyntämistä.

Ihmisyyden ymmärtäminen, muuttuvan maailman hahmottaminen ja jatkuva osaamisen kehittäminen ovat ratkaisuja myös siihen hämmennykseen ja kriisiin, jota juuri nyt elämme. Niiden avulla saamme vahvuutemme käyttöön.

Kirsi Saurén

Yliopistonopettaja, KT

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

Kirjoittaja

Kirsi Saurén, Yliopistonopettaja, KT, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto