fbpx

Work goes happy


Puheenvuorot
Ravintovalmentajan puheenvuoro
Ravintovalmentaja ja DI Kaisa Jaakkola, 5.9.2012

Työstressi on yksi suurimpia ahdistuksen aiheuttajia. En usko, että ihmiset väsyvät työpaikoilla pelkän huonon johtamisen tai liian suuren työkuorman takia. Uskon, että elimistömme ovat lähtökohtaisesti sen verran huonossa tilassa, että huippusuorituskykyä ei saada revittyä suurimmasta…

Lue lisää

Me-henki luo menestystä
Pormestari Timo P. Nieminen, Tampereen kaupunki, 24.8.2012

Kuntasektori on keskellä merkittäviä rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia. Purjehdimme palvelutarpeiden kasvun ja taloudellisten mahdollisuuksien ristiaallokossa. Paineet työyhteisöissä kasvavat ja onnistuminen edellyttää rautaista ammattitaitoa, mutta myös vahvaa me-henkeä, yhteistä suuntaa ja tahtoa. Muutostarpeet kasvavat ja se…

Lue lisää

Työhyvinvoinnista kuntasektorin vahvuus työmarkkinoilla
Jyrki Myllyvirta, Lahden kaupunginjohtaja, 21.8.2012

Kuntasektori on merkittävä työnantaja Suomessa: kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelee noin 434 000 henkilöä. Kuntatyöpaikkojen vahvuuksia ovat ovat työpaikkojen pysyvyys ja monet työhyvinvointiin liittyvät tekijät, kuten työn mielekkyys ja työilmapiiri. Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus on erittäin pientä. Kolme neljäsosaa…

Lue lisää

Presidenttiehdokas Sauli Niinistö
Sauli Niinistö, 14.12.2011

Suomen menestys on perustunut työntekoon ja innovaatioihin. Kun väestöllinen huoltosuhteemme tulee heikkenemään suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle, on mahdollisimman korkea työllisyysasteemme entistä tärkeämpi. Koska jokainen meistä vanhenee päivän päivässä ja uusia lapsia ei synny, kuten aikaisemmin,…

Lue lisää

Presidenttiehdokas Paavo Arhinmäki
Paavo Arhinmäki, 14.12.2011

Presidenttiehdokas, kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki: Työntekijöillä oltava valta oman työnsä järjestämiseen Työhyvinvoinnin parantaminen edellyttää työntekijöiden päätösvallan lisäämistä työelämässä. Työntekijöiden on päästävä vaikuttamaan työn sisältöön ja työaikaan. Myös johtamista suomalaisilla työpaikoilla on parannettava ja lisättävä…

Lue lisää

Presidenttiehdokas Sari Essayah
Sari Essayah, 14.12.2011

Työhyvinvoinnista puhutaan kampanjassanne myönteisesti, ei vain työpaikkakiusaamisen välttämisenä, vaan myönteisenä voimavarojen vapauttamisena kukoistamaan. Näitä voimavaroja ovat kokemus oman tietämyksen riittävyydestä, kannustava organisaatio ja työtä edistävät järjestelmät ja välineet. Voimavaroihin vaikuttaa myös työn suhde vapaa-aikaan. Työ…

Lue lisää

Presidenttiehdokas Paavo Väyrynen
Paavo Väyrynen, 14.12.2011

Vastuu työhyvinvoinnista kuuluu meille kaikille Lainsäädännöllä, poliittisilla päätöksillä ja työmarkkinajärjestöjen sopimuksilla on oma tärkeä roolinsa työhyvinvoinnin turvaamisessa. Ne luovat vankan perustan ja raamit työhyvinvoinnin kehittämiselle. Ne eivät voi kuitenkaan korvata sitä, mitä työhyvinvoinnin edistämiseksi tehdään…

Lue lisää

Presidenttiehdokas Paavo Lipponen
Paavo Lipponen, 14.12.2011

Paavo Lipponen: ”Työhyvinvointi on kaikkien etu” Uskon, että tulevaisuudessa suomalaisilla työpaikoilla työskentelee entistä moninaisempi joukko eri-ikäisiä ja erilaisista taustoista tulevia ihmisiä. Luovuus ja uudet ratkaisut syntyvätkin erilaisuudesta. Kaikkien osaaminen, kokemus ja voimavarat saadaan käyttöön järkevällä…

Lue lisää

Presidenttiehdokas Timo Soini
Timo Soini, 14.12.2011

Suomessa jokaisella on teoriassa mahdollisuus saada hyvät lähtökohdat työelämään. Meillä on ilmainen, maailmanluokkaa oleva peruskoulutus ja monipuolinen jatkokoulutus. Järjestelmä ei ole kuitenkaan täydellinen. Liian moni putoaa kelkasta jo peruskoulun jälkeen. Toiset käyvät läpi koulutusputken loppuun…

Lue lisää

Presidenttiehdokas Eva Biaudet
Eva Biaudet, 14.12.2011

Suomessa aletaan pikkuhiljaa kantamaan enemmän huolta myös psyykkisestä työhyvinvoinnista. Se on mahtava asia. Ihminen on kokonaisuus ja työn ja perheen yhteensovittamisen onnistuminen on edellytys  myös paremmalle työn tuottavuudelle. Työn mielekkyys ja työssä viihtyminen parantaa tuottavuutta…

Lue lisää

1 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28