Work goes happy


Puheenvuorot
Presidenttiehdokas Sari Essayah
Sari Essayah, 14.12.2011

Työhyvinvoinnista puhutaan kampanjassanne myönteisesti, ei vain työpaikkakiusaamisen välttämisenä, vaan myönteisenä voimavarojen vapauttamisena kukoistamaan. Näitä voimavaroja ovat kokemus oman tietämyksen riittävyydestä, kannustava organisaatio ja työtä edistävät järjestelmät ja välineet. Voimavaroihin vaikuttaa myös työn suhde vapaa-aikaan. Työ…

Lue lisää

Presidenttiehdokas Paavo Väyrynen
Paavo Väyrynen, 14.12.2011

Vastuu työhyvinvoinnista kuuluu meille kaikille Lainsäädännöllä, poliittisilla päätöksillä ja työmarkkinajärjestöjen sopimuksilla on oma tärkeä roolinsa työhyvinvoinnin turvaamisessa. Ne luovat vankan perustan ja raamit työhyvinvoinnin kehittämiselle. Ne eivät voi kuitenkaan korvata sitä, mitä työhyvinvoinnin edistämiseksi tehdään…

Lue lisää

Presidenttiehdokas Paavo Lipponen
Paavo Lipponen, 14.12.2011

Paavo Lipponen: ”Työhyvinvointi on kaikkien etu” Uskon, että tulevaisuudessa suomalaisilla työpaikoilla työskentelee entistä moninaisempi joukko eri-ikäisiä ja erilaisista taustoista tulevia ihmisiä. Luovuus ja uudet ratkaisut syntyvätkin erilaisuudesta. Kaikkien osaaminen, kokemus ja voimavarat saadaan käyttöön järkevällä…

Lue lisää

Presidenttiehdokas Timo Soini
Timo Soini, 14.12.2011

Suomessa jokaisella on teoriassa mahdollisuus saada hyvät lähtökohdat työelämään. Meillä on ilmainen, maailmanluokkaa oleva peruskoulutus ja monipuolinen jatkokoulutus. Järjestelmä ei ole kuitenkaan täydellinen. Liian moni putoaa kelkasta jo peruskoulun jälkeen. Toiset käyvät läpi koulutusputken loppuun…

Lue lisää

Presidenttiehdokas Eva Biaudet
Eva Biaudet, 14.12.2011

Suomessa aletaan pikkuhiljaa kantamaan enemmän huolta myös psyykkisestä työhyvinvoinnista. Se on mahtava asia. Ihminen on kokonaisuus ja työn ja perheen yhteensovittamisen onnistuminen on edellytys  myös paremmalle työn tuottavuudelle. Työn mielekkyys ja työssä viihtyminen parantaa tuottavuutta…

Lue lisää

Työhyvinvointi on tärkeä kilpailutekijä ja se syntyy yhdessä
Johtaja Guy Ahonen, Työterveyslaitos, 25.10.2011

Suomi kuuluu maailman kehittyneimpien talouksien joukkoon. Se merkitsee korkeaa elintasoa ja elämänlaatua. Samalla se merkitsee korkeaa hinta- ja palkkatasoa. Tämä asettaa haasteita Suomen kansainväliselle kilpailukyvylle. Meidän tulee tunnistaa suuria kustannuksia ja tuottavuutta heikentäviä tekijöitä. Puutteellinen…

Lue lisää

1 19 20 21 22 23 24 25 26 27