fbpx

Work goes happy

Blogit

“Kun vauhti kasvaa isommaksi kuin ihminen” – arvot yrityksen polttoaineena

“Väljähtäneillä” arvoilla ei yrityksessä luoda kuplivaa nostetta tekemiseen, joten parasta olisi jos yritys keräisi kaiken rohkeutensa, intellektuellin – ja tunnepohjaisen parviälyn omista riveistään ja ryhtyisi töihin arvojen uudistamisen puolesta. Moni jättää tämän tekemättä, eikä syy ole aina rohkeuden puute, vaan tietoinen tai tiedostamaton ymmärrys siitä, että arvojen uudistaminen, niiden juurruttaminen ja niiden mukaan toimiminen on totisesti valtava urakka ja vaatii pitkäjänteisyyttä. Ei sitä työtä tehdä vain projektiluonteisena rykäyksenä vaan arvot, itsessään arvot, vaativat sitoutumista. Sitoutuminen vaatii aikaa – fyysistä, tunneissa, päivissä, kuukausissa ja vuosissa mitattavaa aikaa.

Palvelevatko yrityksen arvot tässä ajassa, ohjaavatko ne oikeaan suuntaan? Onko niissä syvyyttä ja nostetta ohjaamaan päätöksentekoa ja johtajuutta? Ovatko ne ymmärrettäviä jokaiselle työntekijälle ja yhdistettävissä yrityksen ydintoimintaan? Arvot tulee mitata ja punnita säännöllisesti, niitä tulee haastaa ja tuulettaa, heijastaa niitä tätä hetkeä vasten, sillä yrityksen toimintaakin nopeammin muuttuu ympäröivä maailma haasteineen ja yhtä lailla mahdollisuuksineen.

Tämän päivän speedway, highway ja runway ovat erittäin osuvia termejä kuvaamaan sitä kiihtyvää rytmiä, liikettä ja tahtia, jossa työtä tehdään – tottakai, tehostaminen ja optimointi ovat keskiössä kun mietitään strategiaa, ja toki myös työn sujuvuutta eli kaikkinensa “rönsyt pois”.

Vauhdissa on tunnetusti vaaran paikkoja. Tekemällä jatkuvasti pikavoittoja & pikavauhdilla ei voi toimia arvojen maailmassa, sillä siinä maailmassa tarvitaan aikaa pysähtyä, katsoa, kuunnella, tehdä havaintoja ja ennen kaikkea kehittyä. Arvot eivät automaattisesti kulje speedwaytä – kun vauhti kasvaa isommaksi kuin ihminen, pitää olla erityisen tarkkana että tiedostetaan minne ollaan matkalla, miten, miksi ja millä eli miten kovalla polttoaineella. Ruohonjuuressakin vaalitaan tätä selkeyden ja tehokkuuden strategiaa, joka johtaa hyvään ja voittomerkkiseen tulokseen. Ruohonjuuri kasvaa vaihdilla, mutta yllä olevaa vertausta käyttäen kuljemme astetta verkkaisemmalla vihreällä. Me teimme päätöksen sitoutua isoon sisäiseen kehittymiseen siinä vaiheessa, kun Ruohonjuuri teki valinnan profiloitua hyvinvointikaupaksi, sai yrityksenä vauhtia, nosteen ja voimakkaan kasvun. Meillä oli onnea tai sitä älyä mukana, tapasimme oikeat ihmiset ja “sijoitimme itseemme”, päätimme kirkastaa arvot.

Arvot määritelttiin Antiikin Kreikassa hyveiksi, jota vasten heijastetaan koko elämää, valintoja ja toimintaa. Hyveiden puntarissa punnitaan ihmisen arvo, eikä vain tarkastelemalla kuinka hyveet ovat läsnä kyseisen yksilön tavassa toimia, vaan sen kautta kuinka olla osana ympäröivää maailmaa kaikkinensa. Näin ollen hyveiden hengessä, tätä Ruohonjuuren “kirkastusjuhlaa” eli arvojen uudistustyötä tehdään nyt viidettä vuotta ja kun katsotaan mitä on sinä aikana sisäiseen kasvuun kuulunut, ajan kulumisen alkaa ymmärtää: Me rakensimme uudet arvot henkilöstöä osallistaen, juurrutimme ne ensin missioksi, visioksi ja tavaksi toimia, koulutimme koko henkilöstön, panostimme innostavaan sisäiseen viestintään. Arvot sulautettiin koko perehdytysohjelmaan ja nyt ne ovat uudistaneet koko johtamisohjelmamme, sillä otimme henkilöstön osaamisen ja asiantuntijuuden keskipisteeksemme Leanin avulla. Henkilöstön parviäly on mittaamaton aarreaitta, siksi tärkeimpiä tavoitteitamme on vahvistaa tiedon kulkua myymälöistä “ylöspäin” (vai taaksepäin?) johtoportaalle ja rakentaa “circle-around” tiedonkulkua, jossa tieto liikkuu luontevasti kaikkiin suuntiin. Ruohonjuuren johtoporrasta, niin – sen intellektuellia – ja tunnepohjaista parviälyä, tuli ohjaamaan portfoliotyöskentely. Sen avulla tippuvat turhat pois kyydistä, jotta yritys kulkee keveästi ja kirkkaasti eteenpäin.

Valtava, hieno duuni – nyt voi nostaa maljan keväälle ja kaikille uusille mahdollisuuksille, joita Rohkeasti parempaa päin kulkeva kohtaa – Kippis!
(Kiitos yhteistyöstä kanssamme Kissconsulting Oy ja Peoplegeeks Oy)

Hanna Rajakangas & Ruohonjuuren HR-tiimi
Henkilöstökoordinaattori
Ruohonjuuri Oy

Ruohonjuuren toimitusjohtaja Arto Ranta-aho luennoi #Wgh19 tapahtuman päälavalalla 26.3 klo 14.50 otsikolla: Maailma muuttuu – miten käy arvojen?

Kirjoittaja

Hanna Rajakangas & Ruohonjuuren HR-tiimi, Ruohonjuuri Oy