fbpx

Work goes happy

Blogit

Kestävä työmatka on investointi

Työmatkat voivat olla työntekijälle ja työnantajalle yllättävä kuluerä – vaikka sitä ei tule ajatelleeksi. Suomessa keskimääräinen työmatkan pituus on 12 kilometriä. Aikaa matkan tekemiseen käytetään noin 45 minuuttia. Mitä jos työnantaja tekisi investoinnin tähän matkaan ja nauttisi sen tuomasta tuotosta?

Työnantajan kannattaa panostaa aktiiviseen työmatkaliikkumiseen eli kävelyyn ja pyöräilyyn. Aktiivinen liikkuminen lisää työntekijöiden hyvinvointia ja parantaa terveyttä. Terveyshyödyt johtavat sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden vähenemiseen. Yhden sairauspoissaolopäivän kustannukset ovat työnantajalle keskimäärin 300–350 €.

Ihmisillä, jotka liikkuvat 2–3 kertaa viikossa on 4,5 päivää vähemmän sairauspäiviä vuotta kohden verrattuna kerran viikossa liikkuviin.

Terveyshyötyjen lisäksi työntekijöiden kannustaminen kestävään liikkumiseen vähentää pysäköinnistä syntyviä kustannuksia. Työnantajan investoidessa esimerkiksi työpaikan sosiaalitiloihin tai pyöräpysäköintiin voi autopaikkojen tarve vähentyä innokkaiden työmatkapyöräilijöiden määrän kasvaessa.  Etätyöllä puolestaan saavutetaan säästöjä toimitilakustannuksissa. Fiksun liikkumisen eri muotojen tarjoaminen työntekijöille parantaa työtyytyväisyyttä ja -vireyttä, sitouttaa työntekijöitä sekä nostaa työn tuottavuutta. Viisas liikkuminen kohentaa organisaation imagoa ja on luonteva osa yritysvastuuta.

Kestävä liikkuminen on investointi lähiympäristöön ja ilmastoon. Keskustelu ilmastonmuutoksesta lisääntyy jatkuvasti ja ihmisten tietoisuus aiheesta kasvaa. Yksin omalla autolla ajettujen matkojen väheneminen on merkittävä keino hidastaa ilmastonmuutosta.

NOSTO: Investointi on sijoitus, joka maksaa itsensä takaisin.

Motivan ja Aula Researchin Liikennevirastolle toteuttaman markkinatutkimuksen (2016) tulosten mukaan yritys- ja kuntapäättäjät suhtautuvat kestävän liikkumisen edistämiseen pääasiassa myönteisesti koko Suomessa. Samasta tutkimuksesta käy ilmi, että työnantajat eivät kuitenkaan näe kestävän liikkumisen edistämistä merkittävänä imagohyötynä työpaikalle. Tämä ajatus kannattaa haastaa, sillä organisaation imago rakentuu myös pitkälti työntekijöistä ja yhteiskunnallisesta vastuusta.

Työnantajalla on käytössään laaja ja monipuolinen kestävän liikkumisen keinovalikoima, jonka avulla se voi edistää ympäristö-, energiatehokkuus- ja työhyvinvointitavoitteiden saavuttamista. Tervetuloa keskustelemaan eri keinoista ja poimimaan hyvät vinkit Work Goes Happy -tapahtuman osastolta E12/2. Tehdään yhdessä teidän työpaikasta kestävän liikkumisen edelläkulkija.

www.viisastyomatka.fi www.fiksustitoihin.fi

Helena Suomela työskentelee kestävän liikkumisen asiantuntijana Motivassa. Motiva Oy edistää työpaikkojen viisasta liikkumista Liikenneviraston toimeksiannosta.

Kirjoittaja

,