fbpx

Work goes happy

Blogit

Empaattinen kuunteleminen

Everything in the world we want to do or get done, we must do with and through people. (Earl Nightingale)

Tämä lainaus sopii meihin kaikkiin, mutta erityisesti johtajiin ja esimiehiin. He eivät voi olla yksinäisiä susia vaan laumassa taitavasti toimivia suunnannäyttäjiä. Kun yhdessä tehdään, ovat ihmissuhdetaidot elintärkeät esimiehen tai johtajan menestykselle.

”Kokemattomalla johtajalla on kiire johtamaan ennen kuin he ovat ottaneet selkoa ihmisistä, joita he aikovat johtaa” (John C. Maxwell). Kukaan ei voi johtaa menestyksellisesti ketään, jollei tunne tätä. Johtotehtävissä olevien on tunnettava joukkonsa. Se ei onnistu puhumalla vaan empaattisella kuuntelulla.  Johtaja joka osaa kuunnella, hankkii itsellensä todellista vaikutusvaltaa.

Johtajat ovat asemassa, jossa heiltä kysytään neuvoja, ohjausta tai odotetaan selitystä erilaisiin asioihin. Jotta heitä kuunneltaisiin, heidän on kuunneltava. Empaattinen kuuntelija ei keskity ainoastaan siihen, mitä sanotaan vaan myös, miten sanotaan. Näin hän voi ymmärtää. Empaattinen kuuntelija keskittyy siihen, mitä toinen sanoo, eikä mieti sitä mitä itse sanoo seuraavaksi. Tämä häiritsisi kuuntelemista ja moni tärkeä asia menisi näin ohi korvien. Ymmärrystä osoittava vastaus tulee kyllä keskittyneen kuuntelun sivutuotteena. Monissa valmennuksissa ja kirjoissa ohjeistetaan, mm. miten voimme kehonkielellä viestiä kuuntelevamme. Itsekin olen näitä ohjeita antanut. Uskon ja tiedän, että jos ihminen on aidosti kiinnostunut auttamaan toista ja haluaa hänen parastaan, se näkyy ja kuuluu kaikenlaisessa viestinnässä, vaikka ei olisi erityisiä kursseja käynytkään. Siksi johtajilla pitää olla aito halu auttaa ja palvella toisia ihmisiä.  Vain empaattisella kuuntelemisella johtaja voi oppia tuntemaan ihmiset ympärillään.

Empaattinen kuunteleminen auttaa johtajaa ymmärtämään tilannetta ja näkemään pintaa syvemmälle. Kun ihmiset aistivat, että heitä on kuultu, he ovat valmiita myös kuuntelemaan. Vasta tässä vaiheessa johtaja voi hyödyntää muita erinomaisia ominaisuuksiaan ja vaikuttaa ihmisiin ja asioihin.

 Kun johtaja tietää, tuntee ja ymmärtää, hän voi johtaa. Johtaminen on vaikuttamista. Mitä paremmin johtotehtävissä olevat osaavat kuunnella, sitä enemmän he tietävät ja ymmärtävät ja sitä paremmin he johtavat.

Tule kuuntelemaan aiheesta wgh-messujen päälavalle kello 12:55 alkavaa puheenvuoroa. Teemana on ”Mikä on johtajan tärkein ominaisuus?”. Mukana myös sellisti Viola Uotila

Kristian Lindfors

Kouluttaja, Variando Oy

Kirjoittaja

,