fbpx

Work goes happy


Teema

Johtaminen ja esimiestyö

Johtaminen on toimintaa, jossa on tarkoitus saada aikaan tuloksia ihmisten avulla ja ihmisten kanssa. Johtaminen tapahtuu siis aina ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Mitä on hyvä johtajuus ja millainen on hyvä esimies? Voiko johtajaksi oppia ja voiko johtajana kehittyä? Miten voi kehittää vuorovaikutusta alaisten kanssa? Teeman puhujat tarjoavat asiantuntemuksensa käyttöönne.