fbpx

Work goes happy

Virpi Ilmakangas

Tilaa Asiantuntija

Virpi Ilmakangas

Virpi Ilmakangas on työskennellyt viestinnän, vuorovaikutuksen, työyhteisöviestinnän, laadun, prosessien ja työyhteisöjen kehittäjänä yli 20 vuotta. Virpin intohimona on parempi työelämä, hyvinvoivat työntekijät ja tuottavammat organisaatiot. Parhaimpiin tuloksiin päästään työyhteisön kehittämisohjelmilla, joissa johtoa, esimiehiä ja työntekijöitä autetaan kehittymään yhdessä. Muutoksentukiohjelmien avulla tuetaan työyhteisöjä kohtaamaan muutokset rakentavasti.

Virpi on kirjoittanut keväällä 2019 julkaistun Onnistu muutoksessa-oppaan, joka on julkaistu Kuntatyönantajien Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt -julkaisusarjassa. Virpi on innostava valmentaja ja luennoitsija, joka osaa oivalluttaa ja osallistaa yleisönsä mukaan oppimaan uutta.

Kiinnostuitko asiantuntijasta?

Pyydä tarjous tapahtumaasi.

Pyydä tarjous

Yritysvalmentaja, työnohjaaja-kehittäjä-coach Virpi Ilmakangas auttaa työyhteisön kehittämisohjelmilla yrityksen johtoa, esimiehiä ja työntekijöitä kehittymään yhdessä.

Työyhteisön kehittämisohjelmat
Systemaattisen ohjelman avulla voidaan kehittää organisaation toimintaa osallistamalla työntekijät, esimiehet ja johto yhdessä kehittämään toimintaa. Ohjelmassa valmennetaan työyhteisöä löytämään oikeat toimenpiteet työn sujuvuuden parantamiseksi ja lisätään henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen.

Johdon ja esimiesten valmennukset
Valmennuksessa kehitetään johtamis- ja esimiestaitoja antamalla johtajille tai esimiehille tukea työn haasteisiin sekä keinoja ihmisten ja asioiden johtamiseen.

Tiimivalmennukset
Valmennuksessa autetaan työntekijöitä kehittämään omia työyhteisötaitoja kuten vuorovaikutus, yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitoja.

Muutosjohtamisen kehittämisohjelmat ja valmennukset
Kehittämisohjelma parantaa muutosprosessin onnistunutta läpimenoa ja saa johdon, esimiehet ja työntekijät toimimaan tuloksellisesti muutoksesta huolimatta. Ohjelmassa käytetään erilaisia menetelmiä sekä luodaan muutoksen sisäiseen toteutumiseen työyhteisöryhmiä esimerkiksi muutosagenttiryhmät.

Virpi Ilmakangas luennoi aiheesta ”Muutosagentit työyhteisön luottamuksen rakentajina” Unelmien työpäivässä Tampereella 4.10.2019.