fbpx

Work goes happy

Teemu Jäntti

Tilaa Asiantuntija

Teemu Jäntti

Teemu Jäntti on digitaalisen ja henkisen työhyvinvoinnin kouluttaja, vaikuttaja ja yrittäjä. Hän on toinen Emooterin perustajista ja vastuussa kasvusta sekä konseptista. Emooter tutkii ja tukee henkilöstön itseohjautuvuutta, stressinhallintaa, palvelevaa johtajuutta, työn imua ja työn tuunaamista. Sovellus auttaa työntekijöitä ja työyhteisöjä seuraamaan ja kehittämään työhyvinvointia.

Kiinnostuitko asiantuntijasta?

Pyydä tarjous tapahtumaasi.

Pyydä tarjous

Teemun mielestä henkilöstön työhyvinvointia ei kehitetä TYHY-päivillä, kesäretkillä, pingispöydillä, kattoterasseilla saunoineen tai ilmaisilla virvokkeilla. Henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen on arkista tekemistä, joka on sekä henkilön itsensä että myös HR:n sekä esimiesten vastuulla. Systemaattisesti asioita parantamalla ja perusasioihin huomiota kiinnittämällä on henkilöstön mahdollista olla henkisesti ja fyysisesti terveempi, tyytyväisempi ja tuottavampi. Tätä vaikeaa kolmiota täydentää vielä luovempi ongelmanratkaisu sekä asiakkaiden lojaalisuus ja tyytyväisyys. Hyvä uutinen on, että jokainen organisaatio voi onnistua tässä.

Tutkittu ja myös Emooterin ytimessä oleva keino tämän saavuttamiseksi on kehittää työyhteisösi ja työntekijöiden työn imua sekä tukemalla työyhteisössä työn tuunaamista ja palvelevaa johtajuutta. Työn imua on tutkittu 20 vuotta globaalisti, joten sen vaikuttavuus henkilöstöön ja yrityksen tulokseen tiedetään hyvin. Kuten myös se, kuinka työn imua voidaan kehittää.

Teemu Jäntti kertoo kuinka onnistua tässä lähes mahdottomassa tehtävässä. Hän käy läpi henkisen työhyvinvoinnin perusteet, HR:n ja johtamisen trendit sekä konkreettiset esimerkit miten työn imua ja työn tuunaamista voi edistää omassa organisaatiossa. Muita Teemun lempiaiheita ovat stressinhallinta, resilienssi ja palveleva johtajuus. Lisäksi Teemulta on mahdollista kuulla puheenvuoro aiempien pandemioiden vaikutuksesta henkilöstön jaksamiseen, stressiin ja millaisin keinoin vaikutusta on mahdollista pienentää.

Jos haluat kuulla tieteellisesti tutkittuun tietoon perustuvan puheenvuoron, joka on kuitenkin inspiroiva, oivalluttava ja ilman tieteellistä mambojamboa henkilöstön arkeen kytketty, on Teemu oikea henkilö. Teemu lukee tuoreimmat tieteelliset julkaisut ja tiivistää ne ymmärrettävään muotoon, jotta sinun ei tarvitse.

Kaipaisitko lisää konkretiaa ja dataa puheenvuoroihin? Puheenvuoroihin on myös mahdollista liittää henkilöstön henkisen työhyvinvoinnin tason mittaus Emooteria hyödyntäen, jolloin puheenvuoron suositukset voidaan kohdistaa tarkemmin kohdeyleisölle. Näin puheenvuoron teemat ja suositukset kohdistuvat juuri sinun organisaation tilanteeseen ja luotettavaan dataan perustuen.

Esimerkkejä Teemun puheenvuoroista

  1. Työn imua kehittämällä terveempi, tyytyväisempi ja tuottavampi henkilöstö
  2. Työn tuunaaminen tukee itseohjautuvuutta ja työn imun kehittämistä
  3. Henkisen työhyvinvoinnin perusteet
  4. Palaudu kriisistä nopeammin kehittämällä resilienssiä
  5. Stressin perusteet ja miten voin hallita stressiä
  6. Miten pandemiat vaikuttavat henkilöstön henkiseen hyvinvointiin ja mitä voimme tehdä?