fbpx

Work goes happy

Sanna Koskela

Tilaa Asiantuntija

Sanna Koskela

Motto: ”Mahdoton on vain mielipide”

Sannasta on sanottu, että hän on lämmin ja läsnäoleva ihminen, joka luo valoa ja inspiraatiota ympärilleen. Hän on intohimoinen työlleen ja silminnähden syttyy, kun pääsee keskustelemaan mielen toiminnasta ja vuorovaikutuksesta. Hän on rento, vakuuttava, iloinen, miellyttävä puhuja ja tahattoman tilannekomiikan mestari. Hänen koulutuksensa oivalluttavat, viihdyttävät ja inspiroivat.

Kiinnostuitko asiantuntijasta?

Pyydä tarjous tapahtumaasi.

Pyydä tarjous

Mielen työhyvinvoinnin edelläkävijä ja dataan perustuvan mielen palautumisen suunnannäyttäjä.

Sanna Koskela on perehtynyt mielen ja palautumisen mekanismeihin, teknologian ja mielen hyvinvoinnin mahdollisuuksiin. Hän nostaa esiin uudenlaisen ja erittäin tärkeän teeman – mielen työhyvinvoinnin sekä tulevaisuuden työelämässä vaadittavat mentaaliset taidot. Sanna on myös innovaattori, jonka kehittämä mielen työhyvinvoinnin palvelu Mindui on yksi mm. Business Finlandin noteeraama ja rahoittama terveysteknologian innovaatio.

Puhujana, kouluttajana ja valmentajana Sanna on inspiroiva ja eloisa sekä ajatuksia herättävä. Hän tuo kiinnostavia, faktaan ja tutkimukseen perustuvia sekä osin jopa yllättäviäkin näkökulmia työhyvinvointiin. Sanna konkretisoi mielen työhyvinvoinnin ja palautumisen merkitystä esimerkkien ja tarinoiden kautta, joista kuulijoiden on helppoa löytää samaistumispintaa omaan arkeensa.

Sannan koulutuksiin on vuosien varrella osallistunut tuhansia johtajia, esihenkilöitä ja työntekijöitä eri aloilta. Jokaista heitä yhdistää halu parantaa mielen palautumista ja löytää parempia keinoja ylläpitää kokonaisvaltaista (työ)hyvinvointia.

Sannan puheenvuoroja, koulutuksia ja valmennuksia on tilattu eri alojen yrityksiin ja julkisiin organisaatioihin, kuten pankki- ja vakuutusalalle, teknologia-alalle, teollisuuteen, terveydenhuollon toimijoille sekä opetusalalle. Monipuolinen asiakaskunta kuvaa hyvin tämänhetkistä ja tulevaisuuden työelämää – kaikilla toimialoilla mielen työhyvinvointi on tärkein prioriteetti henkilöstön jaksamisen, organisaation toimintakyvyn ja menestyksen mahdollistajana.

Sannan puheenvuorot, valmennukset ja koulutukset soveltuvat tiimeille, yksiköille, esihenkilöille ja koko organisaatioille sekä erilaisiin seminaareihin, kehityspäiviin ja tapahtumiin.

Puhujan aiheita

Sanna vetää herätteleviä, inspiroivia luentoja, työpajoja ja valmennuksia. Hänen pirskahtelevan innostava ja positiivinen persoonansa tempaisee osallistujan mukaansa ja virkistää ajattelua.

Mielen työhyvinvointi
Työelämässä tärkein työvälineemme on mieli, mutta tilastot uupumisista kertovat ettei meillä ole riittävästi taitoja pitää mielestämme huolta. Sannan herättelevä puheenvuoro avaa uusia näkökulmia, mistä mielen työhyvinvointi koostuu. Mikä ja millainen on mielen vaatima tauko? Miten ennaltaehkäistä mielen pahoinvointia? Miten mieltä voi kehittää?

Teknologian hyödyntäminen mielen hyvinvoinnissa
Miten mielen palautumista voidaan mitata? Miten teknologiaa ja dataa hyödynnetään mielen työhyvinvoinnin kehittämisessä? Millainen on mielen hyvinvoinnin tulevaisuus – miten teknologia, data ja tekoäly voi tunnistaa uupumisen merkkejä ja ennaltaehkäistä uupumista? Voiko mielen palautumista pelillistää?

Tulevaisuuden työelämän mentaaliset taidot
Työelämä on murroksessa ja on jo tunnistettu, että meiltä jokaiselta vaaditaan uusia taitoja, kykyjä ja työelämätaitoja tulevaisuuden työelämässä. Mutta millaisia ovat tulevaisuuden työelämän mentaaliset taidot ja miten ne auttavat pärjäämään työelämän muutoksissa ja arjessa? Puheenvuoro keskittyy mielen mekanismeihin arjen eri tilanteissa ja tuo konkreettisia esimerkkejä ja vinkkejä mielen syiden ja seurausten tunnistamiseen.