fbpx

Work goes happy

Kari I. Mattila

Tilaa Asiantuntija

Kari I. Mattila

Kari I. Mattila, Johtajuuden kehittäjä, Improving Your leadership

”Muutoksen tuska – onnistumisen riemu”
”Pain of change – Pleasure of success”

Kari on valmentanut vuosien varrella yli 1000 johtajaa parempiin suorituksiin. Hänen asiakkaansa ovat saavuttaneet merkittäviä liikevaihdon / katteen kasvutuloksia ohjelmien puitteissa.Hän on samaan aikaan toiminut yritys- ja virkamiesjohtajana vieden suuriakin muutos- ja kehitysprojekteja onnistuneesti maaliin. Monipuolinen käytännön kokemus sekä työskentely eri kulttuureissa ovat luoneet Karille pohjan haastaa osallistujat oikeasti kehittymään. Karin vahvuuksia palautteiden mukaan on “Pistää ajattelemaan” “kysyvä ote saa aikaan oikeaa muutosta” “Ei liturgiaa vaan asiaa tekemisestä”. Valmentajana Karin saamat palautteet eivät ole muutamaan vuoteen jääneet alle 4,4 (1 – 5 asteikko) ja paras palautekeskiarvo valmennuksessa on ollut 4,82.

Kari on vuodesta 2005 lähtien syventynyt, opiskellut ja harjoittanut tunneälyvalmennukseen liittyviä taitoja. Hän on tehnyt töitä noin 1000 tunneälyraportin tehneen henkilön kanssa, validoinut EBW-työkalun Suomeen, Eestiin ja Venäjälle ja valmentaa asiakkaita kaikissa näissä maissa. Kari tuntee ihmisten testaamisen kentän monipuolisesti. Hän on pätevöitynyt EBW:n lisäksi mm. EQ-i, LJI, Wopi ja Resilienssi – työkalujen käyttäjäksi.

Kari on haluttu ja pidetty puhuja, joka kohtaa jokaisen yleisön ainutlaatuisella ja vaikuttavalla tavalla. Karin laaja kokemus ja kyky konkretisoida asiat kuulijoiden / valmennettavien maailmaan ja kielelle varmistavat, että asiat eivät jää vain sorinaksi ilmassa, vaan niistä jää jälkeä myös seuraaviin päiviin, seuraaviin kohtaamisiin. Kari on toistuvasti kutsuttu key-note puhujaksi mm. Kiinaan ja Brasiliaan.

 

Kiinnostuitko asiantuntijasta?

Pyydä tarjous tapahtumaasi.

Pyydä tarjous

TYÖPAJAT:

Emotional Intelligence, profit booster

Miksi Hioma-Aine Oy:n liikevaihto nousi vuodessa 36%? Miten Kainuun ammattiopiston aikuiskoulutuksen kate nousi 0,7 miljoonasta 2,1 miljoonan kolmessa vuodessa? Näiden menestystarinoiden taustalla on tunneälyn käyttö. Puheenvuoron aikana käydään läpi mitä tehtiin, miten ja miksi se vaikutti ja mitä jokainen yksilö ja kyseinen organisaatio voi tehdä lähteäkseen kohti vastaavia tuloksia.

Emotional Intelligence – sales leadership

Miksi 10-suoritustaso on liikaa? Miksi hyvästä myyjästä ei välttämättä tule hyvää myyntijohtajaa sekä 3 asiaa, joilla myyntijohtaja voi merkittävästi parantaa myyjiensä tuloksia. Puheenvuoron aikana kurkataan mm. rahoituksen, palvelujen ja tuotteiden menestyvistä myyjistä saatuihin tietoihin. Katsotaan miten ja miksi valmennetut Amex uudet myyjät saavuttivat +42% volyymin verrokkiryhmään nähden. Jokainen myyjä ja myyntijohtaja saa konkreettisia, heti käytäntöön vietäviä, ratkaisuja paremman tuloksen ja liikevaihdon saavuttamiseksi.

Resilience – boosting happiness and productivity

Tyydyttekö liian vähään? Eräs tutkimus kertoo, että onnellisuuden kokemus parantaa tuottavuutta jopa 12 %. Onnellisuuden taustalla on kaksi tekijää, asenne ja palautuminen. Resilienssipuheenvuorossa käydään läpi miten jokainen voi löytää omia muskeleitaan, miten työyhteisönä voidaan tukea kollegoita palautumisen polulla sekä miten tunteet ovat aina voimavara, kun oikein käytetään. Jokainen läsnäolija saa 3 työkalua, joiden avulla johtaa ja kehittää omaa resilienssiään, siis rakentaa parempaa ja menestyksekkäämpää elämää.

Tapahtumajärjestäjän palaute:
“Sinun puheenvuorosi veti eniten yleisöä ja herätti hyvän keskustelun. Tulethan ensivuonna myös puhumaan meille? Sinä oikeasti herätit meidät ja me olemme jo ottaneet ensimmäisiä askeleita uuteen suuntaan”.

Kari luennoi sekä suomeksi että englanniksi.

Tilaa Kari luennoimaan tilaisuutesi tästä