fbpx

Work goes happy

Kari Harjula

Tilaa Asiantuntija

Kari Harjula

Henkilöstöasiantuntija

Kiinnostuitko asiantuntijasta?

Pyydä tarjous tapahtumaasi.

Pyydä tarjous

Yrittäjät ja/tai omien alojensa asiantuntijat ovat usein sokeutuneita sille, mitä kaikkia vahvuuksia heillä on työelämässä. Oman erityisyyden tiedostaminen on kuitenkin yksi edellytys sille, että saa ammatillisesti hyviä tilaisuuksia.

Autan asiakkaitani myös näkemään ne kehityskohteet, jotka hänen on hyvä tiedostaa ihmisenä ja ammattilaisena. Kaikista puutteistaan ei koskaan pääse eroon, mutta jo niiden tunnistaminen ja tunnustaminen tuo tarpeellista itsetuntemusta.

Katson asiakkaitani kokonaisuuksina, joihin kuuluu työelämän ja ammatti-identiteetin lisäksi koko ihmiselämän kirjo. Kaikki vaikuttaa kaikkeen, kun puhutaan yksilön elämästä.

Useat asiakkaani ovat päässeet avullani eteenpäin työelämässä. Menetelmäni perustuu ihmisen kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen, mikä on monien kohdalla johtanut koko elämän ohjautumiseen kohti ihmiselle itselleen mielekkäämpiä uria.

Muutostilannevalmennukset

Oma ura
Oman työuran kehittäminen.

Löydä parhaat hakijat
Yrityksen kasvu tarvitsee oikeat tekijät. Mistä ja miten niitä löytää?

Sitouta osaajat
Osaavat tekijät kannattaa pyrkiä pitämään talossa. Miten kehittää sisäistä rekrytointia ja talon sisäisiä urapolkuja?

Hyvä lähtö uusiin haasteisiin
Joskus yritys joutuu luopumaan tekijästä liiketoiminnallisista syistä ja joskus tekijä haluaa siirtyä eteenpäin. Kun tämä tilanne tulee vastaan, on molemmin puolin hyvä toimia niin, ettei taakse jääviä siltoja polteta.